Press Releases

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below.

Delårsrapport för kv 3 2018

Finansiella höjdpunkter Initiator Pharma A/S är ett danskt företag och upprättar sina finansiella räkenskaper i danska kronor (DKK). Initiator Pharma A/S registrerades den 2 maj 2016….

Initiator Pharma tillförs cirka 12,7 MSEK genom optionsinlösen och riktad nyemission

Den 1 november 2018 avslutades nyttjandeperioden för Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma”) teckningsoptioner av serie TO 1. Totalt nyttjades 5 462 843 teckningsoptioner av serie TO 1, vilket innebär en teckningsgrad om cirka 94,4 procent. För att bolaget ska erhålla den fulla finansieringen som avsetts med teckningsoptionsnyttjande har styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman, beslutat om en riktad nyemission om 326 451aktier, motsvarande cirka 0,7 MSEK, till Wilhelm Risberg som agerat vederlagsfri garantiåtagare i optionsinlösen. Initiator Pharma tillförs genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 1 samt genom den riktade nyemissionen således totalt cirka 12,7 MSEK före emissionskostnader.

Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 i Initiator Pharma A/S

Nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma”) företrädesemission av units under våren 2018 pågår fram till och med den 1 november 2018. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 30 oktober 2018. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 2,20 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas, nyemitteras 5 789 294 aktier och Initiator Pharma tillförs cirka 12,7 MSEK före emissionskostnader.

Initiator Pharma annoncerar att nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie TO 1 inleds idag

Idag, den 11 oktober 2018, inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma”) företrädesemission av units under våren 2018. Nyttjandeperioden pågår till och med den 1 november 2018. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 2,20 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas nyemitteras 5 789 294 aktier och Initiator Pharma tillförs cirka 12,7 MSEK före emissionskostnader. Bolaget kan idag även meddela att styrelse, ledning och huvudägare, genom teckningsförbindelseavtal, skriftligen har avtalat om nyttjande av sina respektive teckningsoptioner. Härutöver har bolaget ingått avtal om garantiåtagande med Wilhelm Risberg om upp till cirka 1,3 MSEK, motsvarande 10 % av det totala emissionsbeloppet, förutsatt styrelsebeslut i det fall samtliga teckningsoptioner ej nyttjas. För garantiåtagandet utgår ingen ersättning.

Initiator Pharma skickar in revidering av det kliniska protokollet

Initiator Pharma A/S, ett biotekbolag som utvecklar en ny behandling av erektil dysdunktion, meddelar att man i dag har skickat in en begäran om revidering av det kliniska protokollet till Medicines & Healthcare products Regulatory Agency, MHRA, Storbritannienoch till Etikkommittén, EC den 21 september.