Press Releases

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below.

Initiator Pharma har beslutat att inte utnyttja optionen på en läkemedelskandidat inom en icke tillkännagiven smärtindikation

Initiator Pharma A/S, ett läkemedelsbolag i klinisk fas, meddelade idag sitt beslut att inte utnyttja sin exklusiva option på en läkemedelskandidat i fas 2/3 inom en icke tillkännagiven smärtindikation. I och med beslutet upprepar bolaget sitt tidigare uttalande att den befintliga kassan är tillräcklig för att finansiera alla planerade och beslutade aktiviteter till och med år 2024.

Initiator Pharma rapporterar den slutliga analysen av positiv effektdata i IPTN2021-programmets fas I-studie

Initiator Pharma A/S, ett läkemedelsbolag i klinisk fas, meddelade idag att den slutliga datauppsättningen och studierapportanalysen har erhållits i IPTN2021 programmet. IPTN2021 programmet är en klinisk fas I-studie i friska försökspersoner doserade med läkemedelssubstansen IP2015 och som utsatts för inducerad smärta (capsaicin). Den slutliga analysen bekräftar de statistiskt signifikanta effekterna på smärtmått som observerades i analysen av den första dataavläsningen från studien, presenterad i maj 2022.

Sista dag för handel med BTA i Initiator Pharma

Företrädesemissionen till Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma” eller “Bolaget”) har nu registrerats hos det danska bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) kommer att vara den 21 juli 2022 och stoppdag kommer att vara den 25 juli 2022.