Initiator Pharma: Finansiell kalender för 2023

Initiator Pharma A/S (”Initiator Pharma” eller ”Bolaget”) meddelar idag att styrelsen har fastställt den finansiella kalendern för 2023 enligt följande.

Bokslutskommuniké 2022 (Kv 4) 17 februari 2023
Delårsrapport jan-mar 2023 5 maj 2023
Årstämma 2023 26 maj 2023
Delårsrapport jan-jun 2023 25 augusti 2023
Delårsrapport jan-sep 2023 10 november 2023
Bokslutskommuniké 2023 (Kv 4) 23 februari 2024