Press Releases

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below.

Styrelse och ledning i Initiator Pharma nyttjar optioner

PRESSMEDDELANDE

23 december 2020

Initiator Pharma A/S (INIT) meddelar i dag att personer ut styrelse och ledning nyttjat totalt 324 114 utestående optioner för teckning av nya aktier, vilket innebär att bolaget tillförs cirka 1,3 MSEK. Bolagets antal aktier ökar således med 324 114 stycken och aktiekapitalet ökas därigenom med 34 031,97 DKK.

Initiator Pharma: Nyttjande av teckningsoptioner registrerat hos Erhvervsstyrelsen

PRESSMEDDELANDE

18 december 2020

Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma” eller “Bolaget”) meddelade igår utfallet av optionsinlösen av Bolagets teckningsoptioner av serie TO 2. Registrering av optionsinlösen hos Erhvervsstyrelsen har nu ägt rum och det totala antalet aktier uppgår till 27 381 614 stycken och aktiekapitalet till 2 875 069,47 DKK. Datum för omväxling från interimsaktier till aktier är den 30 december 2020 och nya aktier beräknas att finnas på respektive tecknares konto omkring den 5 januari 2021.

KORRIGERING i pressmeddelande avseende kallelse till extra bolagsstämma i Initiator Pharma A/S

PRESSMEDDELANDE

18 December 2020

Det pressmeddelande som Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma” eller “Bolaget”) publicerade idag, den 18 december 2020, kl 11:22, innehöll ett skrivfel i “Tillägg 1”, i den tredje paragrafen, där rätt nominellt belopp ska vara 321 160,035 DKK (och alltså inte 321 160 035 DKK vilket felaktigt angavs i tidigare publicerat pressmeddelande). Härutöver ska bemyndigandet vara giltigt till och med den 31 december 2024. Korrekt text i “Tillägg 1” anges nedan.

Kallelse till extra bolagsstämma i Initiator Pharma A/S

PRESSMEDDELANDE

18 December 2020

TILL AKTIEÄGARNA I INITIATOR PHARMA A/S

I enlighet med § 7 i stadgarna kallas ni härmed till extra bolagsstämma

på INITIATOR PHARMA A/S som hålls den

14 januari 2021 kl. 9.00

på adressen Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus, Margrethepladsen 1,

DK-8000 ÅRHUS C

Initiator Pharma erhåller cirka 8,9 MSEK genom nyttande av teckningsoptioner av serie TO 2

Tisdagen den 15 december 2020 avslutades nyttjandeperioden för Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma” eller “Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 2 (“TO 2”). Totalt nyttjades 1 814 278 TO 2. Initiator Pharma tillförs därmed totalt cirka 8,9 MSEK före emissionskostnader. Kapitalet som erhålls i samband med optionslösen möjliggör för Initiator Pharma att slutföra en klinisk fas II-studie med läkemedelskandidaten IP2018 samt tillför Bolaget full finansiering fram till H1 2022.

Initiator Pharma: Formue Nord Markedsneutral A/S nyttjar teckningsoptioner för motsvarande cirka 4,6 MSEK

Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma” eller “Bolaget”) meddelade tidigare idag att personer ur styrelse och ledning i Bolaget nyttjat teckningsoptioner av serie TO 2 (“TO 2”). Initiator Pharma kan nu meddela att den största optionsinnehavaren, Formue Nord Markedsneutral A/S (“Formue Nord”), informerat Bolaget om att Formue Nord nyttjat samtliga innehavda TO 2, till ett belopp motsvarande cirka 4,6 MSEK vilket motsvarar cirka 30 procent av den totala emissionsvolymen.

Initiator Pharma: Styrelse och ledning nyttjar teckningsoptioner av serie TO 2

Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma” eller “Bolaget”) nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO 2 (“TO 2”) pågår för närvarande och avslutas på tisdag, den 15 december 2020. Bolaget kan idag meddela att medlemmar i styrelse och ledning har nyttjat TO 2 för totalt motsvarande cirka 0.5 MSEK. Bland de som nyttjar finns bland andra Bolagets VD Claus Olesen och ordförande Magnus Persson.

Initiator Pharma stärker ledningsgruppen och bildar ett Vetenskapligt råd

Initiator Pharma A/S, ett bioteknikbolag i klinisk fas, meddelade idag att Dr. Allan Wehnert utnämnts till SVP, Head of Clinical and R&D Strategy and Portfolio Management, och att bolaget bildat ett vetenskapligt råd (Scientific Clinical Advisory Board, SCAB). Förstärkningen av expertisen inom klinisk utveckling sker mot bakgrund av Initiator Pharmas framsteg inom utvecklingen av bolagets främsta tillgångar, läkemedelskandidaterna IPED2015 och IP2018.

Initiator Pharma meddelar sista dag för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 (“TO 2”), vilka emitterades i samband med Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma” eller “Bolaget”) företrädesemission av units och riktade emission av units i
juni 2020, pågår fram till 15 december 2020. Sista dagen för handel med TO 2 är imorgon, fredagen den 11 december 202o. Innehavare av TO 2 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Initiator Pharma till en kurs om 4,90 SEK. Vid nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Initiator Pharma cirka 16,4 MSEK före emissionskostnader – kapital som ska användas för att finansiera slutförandet av Bolagets kliniska fas II-studie med läkemedelskandidaten IP2018.