Press Releases

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below.

Nyemission och riktat aktieåterköp samt försäljning av aktier i samband med det långsiktiga incitamentsprogrammet för 2021

Styrelsen för Initiator Pharma A/S, med organisationsnummer (CVR) 37663808, (“Initiator” eller “Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en ökning av aktiekapitalet riktad till ledande befattningshavare och nyckelpersoner under det långsiktiga incitamentsprogrammet för 2021 (”LTI2021-programmet”) samt att genomföra ett riktat återköp av aktier för att sälja aktier till styrelsens ledamöter under LTI2021-programmet.

Initiator Pharma utvidgar sin position till en bredare franchise inom sexuell hälsa och intensifierar affärsutvecklingsarbetet

Initiator Pharma A/S, ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar innovativa läkemedel inriktade mot signifikanta medicinska behov inom centrala och perifera nervsystemet, meddelade idag att bolaget kommer att utvidga sin position till en bredare franchise inom sexuell hälsa, inklusive indikationer för både manlig erektil dysfunktion (ED) och kvinnlig sexuell dysfunktion (female sexual dysfunction, FSD). Initiator Pharma kommer att vara på plats i San Francisco för att presentera bolaget vid affärs- och investerarmöten under den 42:a årliga J.P. Morgan Healthcare-konferensen den 8-11 januari.