Årsredovisning och ersättningsrapport 2023 för Initiator Pharma A/S

Initiator Pharmas årsredovisning för 2023 och ersättningsrapport for 2023 har nå publicerats och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

http://initiatorpharma.com/investors/financial-reports/