Initiator Pharmas prekliniska farmakologiska resultat med pudafensine publiceras i British Journal of Pharmacology

Initiator Pharma A/S, ett läkemedelsbolag i klinisk fas, meddelar idag att en artikel med titeln "A novel reuptake inhibitor induces erection by increasing central dopamine and peripheral nitric oxide release" har publicerats i den välrenommerade peer-reviewed vetenskapliga tidskriften British Journal of Pharmacology.

"Vi är väldigt glada över publiceringen i en så välkänd vetenskaplig tidskrift. Vi har redan visat statistiskt signifikant och kliniskt relevant effekt i ED-relaterade parametrar i en multicenter fas IIb-studie, och denna publikation är ännu en vetenskaplig validering av verkningsmekanismen. Det stärker också vår tro på pudafensine som en ny behandling för patienter som inte svarar på eller inte tolererar de nuvarande marknadsförda läkemedlen", säger Claus Elsborg Olesen, VD på Initiator Pharma

Publikationen i British Journal of Pharmacology avhandlar upptäckterna att Initiator Pharmas längst utvecklade läkemedelskandidat, pudafensine (IP2015), är en monoaminåterupptagshämmare som framkallar erektion genom att öka dopamin-nivåerna. Dopamin aktiverar dopamin D2-receptorer i hjärnan som initierar erektion, medan ökningen av dopamin i erektilvävnaden leder till aktivering av dopaminerga receptorer som får erektilvävnaden att slappna av genom frisättning av kväveoxid. Den unika verkningsmekanismen hos pudafensine bidrar till att initiera och bibehålla erektion. Dessutom är effekterna av pudafensine ännu mer signifikanta i kombination med en fosfodiesteras typ 5 (PDE5)-hämmare, t.ex. sildenafil.

"Det vetenskapliga arbetet bakom upptäckterna är ett resultat av en stark gemensam insats, och publiceringen i British Journal of Pharmacology är ett erkännande av nyheten och det gedigna vetenskapliga arbetet", säger professor Ulf Simonsen, CSO på Initiator Pharma och huvudförfattare till publikationen.

Pudafensine (tidigare IP2015) är i klinisk utveckling för både organisk erektil dysfunktion och neuropatisk smärta. Inom indikationen erektil dysfunktion har pudafensine visat positiva resultat hos patienter med erektil dysfunktion i en fas IIa-studie, och uppvisat statistiskt signifikant och kliniskt relevant effekt i ED-relaterade parametrar, utan några observationer av kritiska biverkningar, i en multicenter fas IIb-studie som genomfördes av MAC Clinical Research på 130 i övrigt friska patienter med organisk erektil dysfunktion.

Erektil dysfunktion förväntas drabba 320 miljoner män år 2025. Standardbehandlingen utgörs av PDE5-hämmare, men behandlingen är otillräcklig hos 40 procent av patienterna. För närvarande finns det inget oralt läkemedel för behandling av patienter med erektil dysfunktion som inte svarar på eller inte tolererar PDE5-hämmare (Munk et al., 2019). Initiator Pharma har utvecklat en fast dosering av pudafensine som möjliggör oral administrering. Prekliniska data tyder på att pudafensine antingen kan doseras ensamt eller i kombination med en PDE5-hämmare och därmed ge ett perspektiv för behandling av patienter med otillräcklig effekt eller bristande tolerans mot PDE5-hämmare.

Referenser

https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/toc/14765381/0/0

Comerma-Steffensen S, Kun A, Prat-Duran J, Mogensen S, Albayrak EA, Fais R, Munro G, Peters D, Simonsen U. A novel reuptake inhibitor induces erection by increasing central dopamine and peripheral nitric oxide release. Br. J. Pharmacol. 2024, DOI: 10.1111/bph.16362

Munk NE, Knudsen J, Comerma-Steffensen S, Simonsen U. Systematic review of oral combination therapy for erectile dysfunction when phosphodiesterase type 5 inhibitor monotherapy fails. Sex Med Rev. 2019 Jan 30. pii: S2050-0521(18)30144-6. doi: 10.1016/j.sxmr.2018.11.007.