Press Releases

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below.

Styrelse och ledning i Initiator Pharma nyttjar optioner

Initiator Pharma A/S (INIT) meddelar i dag att personer ut styrelse och ledning nyttjat totalt 434 197 utestående optioner för teckning av nya aktier, vilket innebär att bolaget tillförs cirka 1,9 MSEK. Bolagets antal aktier ökar således med 434 197 stycken och aktiekapitalet ökas därigenom med 45 590,685 DKK.

Initiator Pharma rapporterar positiva Fas IIa data från kliniska studien med IPED2015 i patienter med svårartad Erektil Dysfunktion

Initiator Pharma A/S, ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar en ny behandling för erektil dysfunktion (ED) rapporterar i dag att man efter enkeldosering av IPED2015 i patienter med svårartad ED har uppnått statistiskt signifikanta effekter mätt på kliniska effektvariabler. Vidare meddelas att inga kritiska avvikande observationer gjorts under studien.

Initiator Pharma får förlängd option på IP2018 från Saniona.

Initiator Pharma A/S, ett biotekbolag som utvecklar en ny behandling av erektil dysfunktion, meddelar i dag att optionsavtalet med Saniona avseende läkemedelskandidaten IP2018 förlängts till 31 mars 2020. Samtidigt väljer bolaget att återbetala brygglånet på 5 MSEK som man tecknade tidigare i år.

Initiator Pharma påbörjar doseringen av de sista patienterna i den kliniska IPED2015 studien

Initiator Pharma A/S, ett biotech-bolag som utvecklar en ny behandling av erektil dysfunktion (ED), meddelar i dag att man påbörjat doseringen av de sista patienterna i den kliniska Fas 2a Proof-of-Concept studien med IPED2015. Analysen av data från studien kommer att påbörjas inom kort och bolagets nuvarande förväntan är att kunna presentera data från studien under december 2019.

Initiator Pharma: Halvårsrapport 1 2019

Finansiella höjdpunkter Initiator Pharma A/S är ett danskt företag och upprättar sina finansiella räkenskaper i danska kronor (DKK). Initiator Pharma A/S bolagsregistrerades den 2 maj 2016….

Initiator Pharma A/S säkerställer brygglånefinansiering och förbereder inför klinisk fas 2a-studie i läkemedelskandidaten IP2018

Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma”) genomför för närvarande en klinisk fas 2a-studie avseende bolagets huvudkandidat IPED2015, avsedd att slutföras under sensommaren. Initiator Pharma kan idag meddela att bolaget har säkerställt brygglånefinansiering om 5 MSEK i syfte att förbereda bolagets andra läkemedelskandidat IP2018 inför start av en klinisk fas 2a-studie. Med hjälp av brygglånefinansieringen har bolaget möjlighet att uppnå värdehöjande aktiviteter före en mer långsiktig finansiering. Den kliniska fas 2a-studien avseende IP2018 bedöms kunna starta tidigt 2020.

Initiator Pharma ger statusuppdatering om fas 2a

Initiator Pharma A/S, ett bioteknikföretag som utvecklar en ny behandling för erektil dysfunktion (ED), meddelade idag att den kliniska fas 2a-studien av IPED2015 hos patienter med erektil dysfunktion fortskrider väl, även om patientrekryteringen tar något längre tid än planerat. Anledningen till den långsammare rekryteringen är målet att endast inkludera patienter som är medicinskt kvalificerade och motiverade för studien. Förseningen innebär att datumet för den slutliga doseringen av patienter i fas 2a skjuts framåt, och för närvarande beräknar man att preliminära data kan presenteras i början av fjärde kvartalet.