Initiator Pharma: INITIATOR PHARMA: Delårsrapport för kv 3 2019

Finansiella höjdpunkter

Initiator Pharma A/S är ett danskt företag och upprättar sina finansiella räkenskaper i danska kronor (DKK). Initiator Pharma A/S bolagsregistrerades den 2 maj 2016.

+—————————————————————+
|Tredje kvartalet (2019-07-01 – 2019-09-30)  |
+—————————————————————+
| |
| · Nettoomsättningen uppgick till 0 TDKK (0)  |
| · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1 969 TDKK (-3 699) |
| · Resultat per aktie var -0,08 DKK (-0,21)  |
+—————————————————————+
| |
+—————————————————————+
| |
+—————————————————————+

+—————————————————————-+
|Första nio månaderna (2019-01-01 – 2019-09-30)  |
+—————————————————————-+
| |
| · Nettoomsättningen uppgick till 0 TDKK (0)  |
| · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6 836 TDKK (-10 103) |
| · Resultat per aktie var -0,28 DKK (-0,71)  |
| · Likvida medel: 12 223 TDKK (6 586)  |
| · Soliditet: 67 % (91 %)  |
+—————————————————————-+
| |
+—————————————————————-+
| |
+—————————————————————-+
| |
+—————————————————————-+
| |
+—————————————————————-+

Koncernens resultat per aktie: periodens resultat dividerat med 23 157 178 aktier (per den 2019-09-30). Soliditet: eget kapital dividerat med tillgångar.

Höjdpunkter i verksamheten under KV 3 2019

  • Den 5 juli meddelade vi att warrantprogrammet 2019/2021, bestående av maximalt 434 197 warranter enligt beslut från årsstämman den 23 maj 2019, nu har tecknats slut.
  • Den 13 augusti meddelade vi att den kliniska fas 2a-studie av IPED2015 för patienter med erektil dysfunktion utvecklades positivt, även om rekryteringen av patienter tagit något längre tid än planerat. Preliminära data förväntas presenteras i början av fjärde kvartalet 2019.
  • Den 13 augusti meddelade vi att vi säkerställt brygglånefinansiering om 5 MSEK i syfte att förbereda bolagets andra läkemedelskandidat IP2018 inför start av en klinisk fas 2a-studie.
  • Den 3 september meddelade vi att vi tilldelats anslag från danska Innovationsfonden med upp till 2 MDKK för den pågående kliniska utvecklingen av IPED2015.
  • Den 27 september meddelade vi att man påbörjat doseringen av de sista patienterna i den kliniska fas 2a Proof-of-Concept-studien med IPED2015. Preliminära data från studien förväntas presenteras under december 2019.

Väsentliga händelser efter redovisningsperioden

  • Den 18 oktober meddelade vi att optionsavtalet med Saniona avseende läkemedelskandidaten IP2018 förlängts till 31 mars 2020. Vi valde också att återbetala brygglånet på 5 MSEK som tecknades tidigare i år.

VDs kommentar

Huvudfokus för Initiator Pharma under det tredje kvartalet 2019 har varit Proof-of-Concept för fas 2a. Efter att framgångsrikt ha slutfört den kliniska fas 1-studien på friska försökspersoner i juni 2019 doserades de första patienterna i fas 2a-studien i juli.  Även om rekryteringen av lämpliga patienter har tagit något längre än väntat vi är övertygade om att vi kommer att kunna rapportera top-line-resultat från studien före årsskiftet.

Ett annat fokus för bolaget har varit att förbereda IP2018 för en CTA-ansökan. Vårt mål är att slutföra ansökan och skicka in den till myndigheterna under första kvartalet 2020.  CTA-ansökan innebär att vi kan utnyttja det optionsavtal vi har med Saniona avseende IP2018. Det kommer att stärka Initiator Pharmas pipeline avsevärt.

För mer information, kontakta

Claus Olesen, VD, Initiator Pharma, mobiltel: +45-61 26 00 35, e-post: ceo@initiatorpharma.com

Torgeir Vaage, CFO, Initiator Pharma, mobiltel: +47-924 05 235, e-post: tv@initiatorpharma.com

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma A/S är ett danskt bioteknikbolag med fokus på att utveckla innovativa läkemedel för stora icke-tillgodosedda medicinska behov som rör de centrala och perifera nervsystemen. Vår forskning är inriktad på monoaminåterupptagningshämmare, det vill säga molekyler som påverkar de synaptiska koncentrationerna av neurotransmittorer som dopamin, serotonin och noradrenalin. Vår ledande läkemedelskandidat, IPED2015, avser att behandla patienter med erektil dysfunktion (ED) och då särskilt patienter med ED som inte svarar på behandling med befintliga PDE5i-läkemedel, däribland de godkända läkemedlen ViagraÓ, CialisÓ och LevitraÓ.

Initiator Pharma är baserat i Århus, Danmark. Initiator Pharma är börsregistrerat på Spotlight Stock Market och har ungefär 3 500 aktieägare. Läs mer på www.initiatorpharma.com.