Initiator Pharma meddelar att nyttjande av teckningsoptioner och riktad nyemission registrerat hos Erhvervsstyrelsen

Initiator Pharma A/S ("Initiator Pharma") meddelar idag, den 15 november 2018, att nyttjandet av bolagets teckningsoptioner av serie TO 1, vars nyttjandeperiod avslutades den 1 november 2018, samt den genomförda riktade nyemissionen, nu har registrerats hos Erhvervsstyrelsen.

Totalt 5 789 294 nya aktier har registrerats, vilket innebär att antalet aktier i Initiator Pharma efter registrering uppgår till 23 157 178stycken. Aktiekapitalet uppgår till 2 431 503,69 DKK. Omvandling av interimsaktier till aktier är beräknad att ske den 20 november 2018. Olika förvaltare kan ta olika tid, innebärande att aktierna i en del fall kan bli tillgängliga först efter ovan beräknat datum.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Initiator Pharma i samband med nyttjandeperioden av bolagets teckningsoptioner av serie TO 1 samt vid genomförandet av den riktade nyemissionen.

För ytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40-615 14 10

E-post: [email protected]

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta 

Claus Elsborg Olesen, VD
Telefonnummer: +45 6126 0035 

E-post: [email protected] 

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden. Läs mer på www.initiatorpharma.com 

Om erektil dysfunktion

ED är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner fram till 2025 med anledning av en åldrande befolkning och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes. ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest, relationsproblem (1, 2, 3)  

1. Shabsigh R, et al. (1998) Increased incidence of depressive symptoms in men with erectile dysfunction. Urology52(5):848-852.

2. Mccabe MP, Althof SE (2014) A systematic review of the psychosocial outcomes associated with erectile dysfunction: Does the impact of erectile dysfunction extend beyond a man's inability to have sex? J Sex Med11(2):347-363.

3. Nguyen HMT, Gabrielson AT, Hellstrom WJG (2017) Erectile Dysfunction in Young Men-A Review of the Prevalence and Risk Factors. Sex Med Rev5(4):508-520.