Initiator PharmInitiator Pharma har genomfört den första doseringen i den omstartade Fas I studien med IPED2015

Initiator Pharma A/S, ett biotechbolag som utvecklar en ny behandling av erektil dysfunktion meddelade i dag att man har genomfört den första doseringen i den omstartade Fas I studien.

De första friska studie-individerna har doserats i den återstartade Fas I SAD-studien med IPED2015. Inga relevanta kliniska biverkningar eller symptom registrerades under observationsperioden efter dosering. Inga signifikanta anomalier observerades i hjärt-telemetrin. Alla blodprov har hittills varit normala.

Det ändrade protokollet som har diskuterats med, och godkänts av relevanta myndigheter och etikkommittén, innebär utökad monitorering/säkerhetsbedömning, och alternativa doser i enlighet med standardförfarande efter en incident. 

`Vi är mycket nöjda med att ha återstartat studien. Vi ser fram emot att implementera den uppdaterade Fas I studieplanen baserat på det ändrade protokollet'säger Claus Elsborg Olesen 

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta: 

Claus Elsborg Olesen, VD
Telefonnummer: +45 6126 0035 

E-post: [email protected] 

Denna information är sådan information som Initiator Pharma (publ) måste offentliggöra enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades under ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2018. 

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden. Läs mer på www.initiatorpharma.com 

Om erektil dysfunktion

ED är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner fram till 2025 med anledning av en åldrande befolkning och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes. ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest, relationsproblem (1, 2, 3)  

1.              Shabsigh R, et al. (1998) Increased incidence of depressive symptoms in men with erectile dysfunction. Urology52(5):848-852.

2.             Mccabe MP, Althof SE (2014) A systematic review of the psychosocial outcomes associated with erectile dysfunction: Does the impact of erectile dysfunction extend beyond a man's inability to have sex? J Sex Med11(2):347-363.

3.             Nguyen HMT, Gabrielson AT, Hellstrom WJG (2017) Erectile Dysfunction in Young Men-A Review of the Prevalence and Risk Factors. Sex Med Rev5(4):508-520.