Initiator Pharma sluter optionsavtal för Fas 2 redo läkemedelskandidat

Initiator Pharma A/S, ett biotekbolag som utvecklar en ny behandling av erektil dysfunktion meddelar i dag att man har slutit ett optionsavtal med Saniona AB, avseende en Fas 2 klar läkemedelskandidat.

Initiator Pharma har säkrat ett 1-årigt exklusivt optionsavtal med Saniona AB avseende en Fas 2 redo substans. Läkemedelskandidaten har tidigare genomgått klinisk utveckling för ångest och depressiva sjukdomar, men har aldrig testats i en klinisk Fas 2 prövning. Initiator Pharma avser att repositionera läkemedelskandidaten baserad på vår expertis inom monoaminåterupptagshämmare. Risknivån för den aktuella läkemedelskandidaten har genom de tidigare utförda kliniska studierna minskat avsevärt, vilket gör det till en kostnadseffektiv kandidat för en klinisk Fas IIa Proof of Concept studie i en patientpopulation med ett stort medicinskt behov.

 `Jag är mycket nöjd med att vi har fått till stånd ett avtal för denna Fas 2 redo substansen. Det ger oss en unik möjlighet att utvidga vår pipeline med ännu en klinisk kandidat, och ger oss tid att slutföra både de finansiella arrangemangen och affärsmöjligheterna till en minimal kostnad för bolaget. Den nya tillgången matchar och kompletterar Initiator Pharmas pågående aktiviteter och utvecklingspipeline mycket bra, och vi ser fram emot att fortsätta den kliniska utvecklingen av denna tillgången.' säger VD, Claus Elsborg Olesen.  

Avtalet mellan initiator Pharma och Saniona inkluderar inga upfront eller milestone betalningar. Saniona kan erhålla upp till 20 procent av Initiator Pharmas framtida intäkter relaterade till just AN788 och ensiffriga royalties på produktförsäljning. 

 `AN788 utvecklades på samma teknologiplattform som Initiator Pharamas andra prekliniska och kliniska kandidater och programmet tycks passa väl in i Initiator Pharmas pipeline och planer. Vi ser fram emot att följa framstegen avseende den aktuella kliniska kandidaten.'säger Jørgen Drejer, VD för Saniona.     

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta: 

Claus Elsborg Olesen, VD
Telefonnummer: +45 6126 0035 

E-post: [email protected] 

Denna information är sådan information som Initiator Pharma (publ) måste offentliggöra enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades under ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2018. 

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden. Läs mer på www.initiatorpharma.com 

Om erektil dysfunktion

ED är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner fram till 2025 med anledning av en åldrande befolkning och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes. ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest, relationsproblem (1, 2, 3)  

1.              Shabsigh R, et al. (1998) Increased incidence of depressive symptoms in men with erectile dysfunction. Urology52(5):848-852.

2.             Mccabe MP, Althof SE (2014) A systematic review of the psychosocial outcomes associated with erectile dysfunction: Does the impact of erectile dysfunction extend beyond a man's inability to have sex? J Sex Med11(2):347-363.

3.             Nguyen HMT, Gabrielson AT, Hellstrom WJG (2017) Erectile Dysfunction in Young Men-A Review of the Prevalence and Risk Factors. Sex Med Rev5(4):508-520.