Press Releases

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below.

Initiator Pharma rapporterar positiva, statistiskt signifikanta och kliniskt relevanta fas IIb-effektdata för pudafensine

Initiator Pharma A/S, ett läkemedelsbolag i klinisk fas, meddelar idag positiva resultat från bolagets kliniska fas IIb-studie med pudafensine (IP2015). Analysen av studiedata har visat statistiskt signifikant och kliniskt relevant effekt i ED-relaterade parametrar och inga observationer av allvarliga biverkningar. De positiva resultaten, både avseende effekt och säkerhet, stöder fortsatt utveckling av pudafensine med sikte på registrering och lansering i denna patientgrupp som har ett betydande medicinskt behov.

Initiator Pharma reports positive statistically significant and clinically relevant Phase IIb efficacy data with pudafensine

Initiator Pharma A/S, a clinical-stage pharma company, today announced positive results from its Phase IIb clinical trial with pudafensine (IP2015) for the treatment of erectile dysfunction (ED). The study data analysis has demonstrated statistically significant and clinically relevant efficacy in ED-related endpoints and no observations of critical adverse events. The positive results, both regarding efficacy and safety, support further development of pudafensine aiming at registration and launch in this patient group with significant unmet medical need.

Initiator Pharma meddelar indikationsutvidgning av båda sina kliniska läkemedelskandidater till kvinnor med sexuell dysfunktion

Initiator Pharma A/S, ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar innovativa läkemedel inriktade mot signifikanta medicinska behov inom centrala och perifera nervsystemet, meddelade idag att bolagets läkemedelskandidater pudafensin och IP2018 båda har visat betydande effekt i prekliniska modeller för kvinnlig sexuell dysfunktion (female sexual dysfunction, FSD). Baserat på resultaten ser företaget över möjligheten att utveckla läkemedelskandidaterna till att, vid sidan om ED, även omfatta FSD.

Initiator Pharma announces indication expansion – clinical drug candidates active in models of female sexual dysfunction

Initiator Pharma A/S, a clinical-stage pharma company developing innovative drugs targeting key unmet medical needs within the central and peripheral nervous system, announced today that the drug candidates, pudafensine and IP2018, have shown significant efficacy in preclinical models for Female Sexual Dysfunction (FSD). Based on the findings, the company is reviewing the potential to extend the clinical indications for the drug candidates to include FSD.

INITIATOR PHARMA: Q2 2023 REPORT

Business highlights in Q2 2023In May the Company announced that WHO had selected the International Nonproprietary Name (INN) pudafensine as the official generic name for the company’s patented…