Press Releases

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below.

Initiator Pharma ger en uppdatering om sina kliniska program

Initiator Pharma A/S, ett läkemedelsföretag i klinisk fas, lämnade idag en uppdatering av sina kliniska program IPED2015, IP2018 och IPTN2021 för erektil dysfunktion och neuropatisk smärta. Samtliga program fortskrider enligt plan, även om slutgiltig patientinkludering i fas 2a-studien med IP2018 förväntas ske under första delen av 2022.

Initiator Pharma gives an update on its clinical programs

Initiator Pharma A/S, a clinical-stage pharma company, announced today an update on its clinical programs IPED2015, IP2018 and IPTN2021 for erectile dysfunction and neuropathic pain. All programs are progressing according to plan, although full patient inclusion in the IP2018 Phase 2a trial is expected to occur in the first part of 2022.

Article in Nature shows strong support for the role of dopamine in sexual function

Initiator Pharma A/S, a clinical-stage pharma company, announced today that a recent study published in the peer-reviewed scientific journal Nature shows the importance of dopaminergic neurons in the brain for sexual function (1). The findings support the mode of action used in Intiator Pharma’s IPED2015 and IP2018 clinical programs targeting erectile dysfunction of organic and psychogenic origin respectively.

Artikel i tidskriften Nature ger starkt stöd för dopamins roll för sexuell funktion

Initiator Pharma A/S, ett läkemedelsbolag i klinisk fas, meddelade idag att en aktuell studie som publicerats i den referentgranskade tidskriften Nature, visar att dopaminerga neuroner i hjärnan har betydelse för den sexuella funktionen (1). Resultaten från studien stödjer verkningsmekanismen som används i Intiator Pharmas kliniska program IPED2015- och IP2018 inriktade mot erektil dysfunktion av organiskt respektive psykogent ursprung.

Initiator Pharma erhåller CTA-godkännande för fas I-studie i IPTN2021-programmet för att utvärdera smärtreducerande effekter

Initiator Pharma A/S, ett läkemedelsbolag i klinisk fas, meddelade idag att bolaget har erhållit godkännande för sin CTA-ansökan (Clinical Trial Application) avseende den planerade fas I-studien i IPTN2021-programmet med läkemedelssubstansen IP2015 i friska försökspersoner som utsätts för inducerad smärta (capsaicin).