Initiator Pharma: Finansiell kalender för 2022

Initiator Pharma A/S (”Initiator Pharma” eller ”Bolaget”) meddelar idag att styrelsen har fastställt den finansiella kalendern för 2022 enligt följande.

Bokslutskommuniké 2021 (Kv 4) 18 februari 2022
Delårsrapport jan-mar 2022 6 maj 2022
Årstämma 2022 20 maj 2022
Delårsrapport jan-jun 2022 19 augusti 2022
Delårsrapport jan-sep 2022 4 november 2022
Bokslutskommuniké 2022 (Kv 4) 17 februari 2023