INITIATOR PHARMA: DELÅRSRAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2021

Finansiella höjdpunkter

Initiator Pharma A/S är ett danskt företag och upprättar sina finansiella räkenskaper i danska kronor (DKK). Initiator Pharma A/S bolagsregistrerades den 2 maj 2016.

Tredje kvartalet (2021-07-01 – 2021-09-30)
Nettoomsättningen uppgick till 0 TDKK (0)
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -9 056 TDKK (-3 068)
Resultat per aktie var -0,21 DKK (-0,12)
Resultat per aktie, utspädd var -0,20 DKK (-0,10)
Första nio månader (2021-01-01 – 2021-09-30)
Nettoomsättningen uppgick till 0 TDKK (0)
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -15 792 TDKK (-8 462)
Resultat per aktie var -0,64 DKK (-0,33)
Resultat per aktie, utspädd var -0,54 DKK (-0,28)
Likvida medel: 41 394 TDKK (8 174)
Soliditet: 72 % (92 %)

Soliditet: eget kapital dividerat med tillgångar.

Höjdpunkter i verksamheten under tredje kvartalet 2021

 • Den 2 juli meddelades att styrelsen hade beslutat att genomföra den tidigare kommunicerade företrädesemissionen
 • Den 8 juli offentliggjordes prospektet inför företrädesemissionen
 • Den 12 juli började teckningstiden för företrädesemissionen
 • Den 29 juli meddelades att företrädesemissionen hade övertecknats till totalt cirka 227 procent
 • Den 13 augusti tillkännagavs sista dag för handel i BTA i samband med företrädesemissionen
 • Den 17 september tillkännagavs ett screeningavtal med National Institute on Drug Abuse i USA för att utvärdera anti-beroendeframkallande egenskaper hos bolagets prekliniska tillgångar
 • Den 24 september tillkännagavs att den första patienten i fas 2b-studien IPED2015 inkluderades

Höjdpunkter i verksamheten efter denna redovisningsperiod

 • Den 1 oktober tillkännagavs resultatet av incitamentsprogrammet i bolaget
 • Den 8 oktober tillkännagavs att bolaget hade fått villkorat godkännande för listning av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm
 • Den 18 oktober publicerades informationsmemorandumet i samband med ändringen av listning till Nasdaq First North Growth Market
 • Den 18 oktober tillkännagavs att CTA-ansökan för en fas 1 Proof-of-Principal-studie av neuropatisk smärta hade lämnats in
 • Den 22 oktober tillkännagavs att företaget hade godkänts för listning på Nasdaq First North Growth Market
 • Den 25 oktober meddelades att handeln med bolagets aktier började den 25 oktober