Press Releases

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below.

Nyemission och riktat aktieåterköp samt försäljning av aktier i samband med det långsiktiga incitamentsprogrammet för 2021

Styrelsen för Initiator Pharma A/S, med organisationsnummer (CVR) 37663808, (“Initiator” eller “Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en ökning av aktiekapitalet riktad till ledande befattningshavare och nyckelpersoner under det långsiktiga incitamentsprogrammet för 2021 (”LTI2021-programmet”) samt att genomföra ett riktat återköp av aktier för att sälja aktier till styrelsens ledamöter under LTI2021-programmet.

Issuance of new shares and directed share buyback, as well as the sale of shares in connection with the long-term incentive program for 2021

The Board of Directors of Initiator Pharma A/S, company reg. (CVR) no. 37663808, (“Initiator” or the “Company”) has today resolved to carry out a capital increase directed at members of executive management and key management under the long term incentive program for 2021 (“LTI2021-program”) and to conduct a directed buyback of shares in order to sell shares to the board of directors under the LTI2021-program.

Initiator Pharma utvidgar sin position till en bredare franchise inom sexuell hälsa och intensifierar affärsutvecklingsarbetet

Initiator Pharma A/S, ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar innovativa läkemedel inriktade mot signifikanta medicinska behov inom centrala och perifera nervsystemet, meddelade idag att bolaget kommer att utvidga sin position till en bredare franchise inom sexuell hälsa, inklusive indikationer för både manlig erektil dysfunktion (ED) och kvinnlig sexuell dysfunktion (female sexual dysfunction, FSD). Initiator Pharma kommer att vara på plats i San Francisco för att presentera bolaget vid affärs- och investerarmöten under den 42:a årliga J.P. Morgan Healthcare-konferensen den 8-11 januari.

Initiator Pharma expands its position to a broader Sexual Health Franchise and intensifies its business development efforts

Initiator Pharma A/S, a clinical-stage pharma company developing innovative drugs targeting key unmet medical needs within the central and peripheral nervous system, announced today that the company will expand the position of the company to a broader Sexual Health Franchise including both male Erectile Dysfunction (ED) and Female Sexual Dysfunction (FSD) indications. Initiator Pharma will be in San Francisco to present the company at business and investor meetings during the 42nd Annual J.P. Morgan Healthcare Conference January 8 to 11.