INITIATOR PHARMA: RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2023

Höjdpunkter under tredje kvartalet 2023

  • I juli meddelade bolaget att data erhållits från en farmakokinetisk fas I-studie i friska försökspersoner som utvärderar optimerade orala fasta doseringsformuleringar av pudafensin (IP2015) för att möjliggöra en smidig och effektiv överbryggning mellan tidigare studiedata och nya framtida kliniska studier med pudafensin.
  • I augusti meddelade bolaget att den europeiska patentmyndigheten European Patent Office (“EPO”) har beviljat företagets patentansökan för produktkandidaten IP2018, inriktad på monoaminåterupptagstransportörer.
  • I september meddelade bolaget att läkemedelskandidaterna, pudafensine och IP2018, har visat betydande effekt i prekliniska modeller för kvinnlig sexuell dysfunktion (female sexual dysfunction, FSD). Baserat på resultaten ser företaget över möjligheten att utveckla läkemedelskandidaterna till att, vid sidan om ED, även omfatta FSD.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • I oktober meddelade bolaget positiva resultat från sin kliniska fas IIb-studie med pudafensine (IP2015) för behandling av erektil dysfunktion (ED). Analysen av studiedata har visat statistiskt signifikant och kliniskt relevant effekt i ED-relaterade parametrar och inga observationer av allvarliga biverkningar. De positiva resultaten, både avseende effekt och säkerhet, stöder fortsatt utveckling av pudafensine med sikte på registrering och lansering i denna patientgrupp som har ett betydande medicinskt behov.

Finansiella höjdpunkter

Tredje kvartalet (2023-07-01 – 2023-09-30)
Nettoomsättningen uppgick till 0 KDKK (0)
Rörelseresultatet, EBIT uppgick till – 5 191 KDKK (-6 689)
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,09 DKK (-0,13)
Likvida medel: 21 781 KDKK (39 112)
Soliditet: 36% (72%)
Första nio månaderna (2023-01-01 – 2023-09-30)
Nettoomsättningen uppgick till 0 KDKK (0)
Rörelseresultatet, EBIT uppgick till -22 750 KDKK (-35 263)
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,46 DKK (-0,68)

Soliditet: eget kapital dividerat med tillgångar.

Styrelsen har beslutat att delårsrapporter endast ska publiceras på engelska.

Länk till hela rapporten
https://www.initiatorpharma.com/en/investors/reports-and-presentations/