Press Releases

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below.

Sista dag för handel med BTA i Initiator Pharma

Företrädesemissionen till Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma” eller “Bolaget”) har nu registrerats hos det danska bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) kommer att vara den 21 juli 2022 och stoppdag kommer att vara den 25 juli 2022.

Last day of trading in BTA in Initiator Pharma

Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma” or “the Company”) rights issue has now been registered with the Danish Companies Registration Office. The Company hereby announces that the last day of trading in paid subscribed shares (Sw. BTA) will be on 21 July 2022 and stop day will be on 25 July 2022.