Press Releases

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below.

Board members and management in Initiator Pharma exercise warrants

Initiator Pharma A/S (INIT) today announces that individuals in the board and managemet exercise a total of 434 197 warrants for subscription of new shares, raising approx 1,9 SEKM in proceeds to the company. The number of issued shares increases by 434 197 and the share capital increases by 45 590,685 DKK.

Styrelse och ledning i Initiator Pharma nyttjar optioner

Initiator Pharma A/S (INIT) meddelar i dag att personer ut styrelse och ledning nyttjat totalt 434 197 utestående optioner för teckning av nya aktier, vilket innebär att bolaget tillförs cirka 1,9 MSEK. Bolagets antal aktier ökar således med 434 197 stycken och aktiekapitalet ökas därigenom med 45 590,685 DKK.

Initiator Pharma rapporterar positiva Fas IIa data från kliniska studien med IPED2015 i patienter med svårartad Erektil Dysfunktion

Initiator Pharma A/S, ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar en ny behandling för erektil dysfunktion (ED) rapporterar i dag att man efter enkeldosering av IPED2015 i patienter med svårartad ED har uppnått statistiskt signifikanta effekter mätt på kliniska effektvariabler. Vidare meddelas att inga kritiska avvikande observationer gjorts under studien.

Initiator Pharma får förlängd option på IP2018 från Saniona.

Initiator Pharma A/S, ett biotekbolag som utvecklar en ny behandling av erektil dysfunktion, meddelar i dag att optionsavtalet med Saniona avseende läkemedelskandidaten IP2018 förlängts till 31 mars 2020. Samtidigt väljer bolaget att återbetala brygglånet på 5 MSEK som man tecknade tidigare i år.

Initiator Pharma starts dosing of last the patients in the IPED2015 Clinical Trial

Initiator Pharma A/S, a biotech company that is developing a novel treatment of erectile dysfunction, today announced that the dosing of the last patients in clinical Phase 2a Proof-of-Concept trial with IPED2015 has started. The study data analysis will be initiated shortly and our current best estimate for releasing draft data from the study is during December 2019.

Initiator Pharma påbörjar doseringen av de sista patienterna i den kliniska IPED2015 studien

Initiator Pharma A/S, ett biotech-bolag som utvecklar en ny behandling av erektil dysfunktion (ED), meddelar i dag att man påbörjat doseringen av de sista patienterna i den kliniska Fas 2a Proof-of-Concept studien med IPED2015. Analysen av data från studien kommer att påbörjas inom kort och bolagets nuvarande förväntan är att kunna presentera data från studien under december 2019.