Press Releases

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below.

INTERIM REPORT JANUARY- JUNE 2021

Financial Highlights Initiator Pharma A/S is a Danish registered company, and is reporting its financial situation in Danish kroner (DKK). Initiator Pharma A/S was registered on May 2, 2016. Second…

Last day of trading in BTA in Initiator Pharma A/S

PRESS RELEASE

13 August 2021

In July 2021, Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma”) conducted a rights issue in which the general public was given the opportunity to subscribe. Through the rights issue, a total of 7,958,628 shares were issued. The rights issue has now been registered at the Danish Business Authority and the last day of trading in BTA (paid for shares) is on the 18[th] of August 2021. The stop date will be on the 20[th] of August 2021.

Sista dag för handel med BTA i Initiator Pharma A/S

PRESSMEDDELANDE

13 augusti 2021

I juli 2021 genomförde Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma”) en företrädesemission där även allmänheten inbjöds att teckna aktier. Genom företrädesemissionen emitterades totalt 7 958 628 aktier. Företrädesemissionen har nu registrerats på Erhvervsstyrelsen och sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 18 augusti 2021. Stoppdag kommer att vara den 20 augusti 2021.

Initiator Pharma A/S rights issue oversubscribed

On July 26, 2021, the subscription period in Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma” or “the Company”) rights issue of shares ended. The rights issue was subscribed for to a total of approximately 227 percent by existing shareholders, the public and through pre-subscription commitments. Thus, none of the underwriting commitments had to be activated. The Company is provided the total issue volume of approximately SEK 29.4 million before issue costs. Settlement notes are scheduled to be sent out today, 29 July 2021.

Initiator Pharma A/S företrädesemission övertecknad

Den 26 juli 2021 avslutades teckningstiden i Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma” eller “Bolaget”) företrädesemission av aktier. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 227 procent av befintliga aktieägare, allmänheten samt teckningsåtagare. Inga garantiåtaganden behöver således aktiveras. Bolaget tillförs därmed den totala emissionsvolymen om cirka 29,4 MSEK före emissionskostnader. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 29 juli 2021.