Initiator Pharma: INITIATOR PHARMA: DELÅRSRAPPORT JANUARI -JUNI 2021

Finansiella höjdpunkter

Initiator Pharma A/S är ett danskt företag och upprättar sina finansiella räkenskaper i danska kronor (DKK). Initiator Pharma A/S bolagsregistrerades den 2 maj 2016.

Andra kvartalet (2021-04-01 – 2021-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 TDKK (0)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4 944 TDKK (-3 013)
 • Resultat per aktie var -0,14 DKK (-0,13)

Första halvåret (2021-01-01 – 2021-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 TDKK (0)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6 736 TDKK (-5 405)
 • Resultat per aktie var -0,19 DKK (-0,23)
 • Likvida medel: 31 099 TDKK (8 189)
 • Soliditet: 89 % (75 %)

Resultat per aktie: periodens resultat dividerat med antal uspädde aktier per 2021-06-30 ( 38 002 227). Soliditet: eget kapital dividerat med tillgångar.

Verksamhetshöjdpunkter under andra kvartalet 2021

 • Den 13 april offentliggjordes ett förslag om en riktad emission och en fullt garanterad företrädesemission om totalt 60 miljoner kronor för att expandera till nya indikationer för särläkemedel, ledd av de långsiktiga investerarna Linc AB och Adrigo Asset Management AB.
 • Den 15 april offentliggjordes kallelsen till en extra bolagsstämma för att godkänna den riktade och fullt garanterade företrädesrättsemissionen.
 • Den 20 april meddelades idag att bolaget har lämnat in en ansökan om klinisk prövning för sin planerade fas II-studie med IPED2015 i organiska patienter med erektil dysfunktion.
 • Den 4 maj offentliggjordes årsrapporten för 2020.
 • Den 4 maj offentliggjordes kallelsen till årsstämman som skulle hållas den 28 maj.
 • Den 11 maj godkände den extra bolagsstämman den riktade och fullt garanterade företrädesrättsemissionen.
 • Den 2 juni gavs en uppdatering om fas 2a-studien med IP2018
 • Den 28 juni meddelades att CTA för en fas 2b-studie med IP2015 godkändes

Viktiga händelser efter denna redovisningsperiod

 • Den 2 juli meddelades att styrelsen hade beslutat att genomföra den tidigare kommunicerade företrädesrättsemissionen
 • Den 8 juli offentliggjordes prospektet inför företrädesrättsemissionen.
 • Den 29 juli meddelades att företrädesemissionen hade tecknats till totalt cirka 227 procent

För mer information, kontakta

Claus Olesen, vd, Initiator Pharma, mobiltel: +45 61 26 00 35, e-post: [email protected]

Torgeir Vaage, CFO, Initiator Pharma, mobiltel: +47 924 05 235, e-post: [email protected]

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma A/S är ett danskt life science-företag i klinisk fas som utvecklar innovativa läkemedel för stora icke-tillgodosedda medicinska behov som rör de centrala och perifera nervsystemen. Initiator Pharmas pipeline består av tre kliniska program: läkemedelskandidaterna IP2018 och IPED2015 för behandling av erektil dysfunktion med psykogena respektive organiska orsaker och den läkemedelskandidaten IPTN2021 som utvecklats för den allvarliga neuropatiskt smärtsjukdomen trigeminusneuralgi. Initiator Pharma är noterat på Spotlight Stockmarket (ticker: INIT).