Press Releases

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below.

Initiator Pharma rapporterar positiva, statistiskt signifikanta och kliniskt relevanta fas IIb-effektdata för pudafensine

Initiator Pharma A/S, ett läkemedelsbolag i klinisk fas, meddelar idag positiva resultat från bolagets kliniska fas IIb-studie med pudafensine (IP2015). Analysen av studiedata har visat statistiskt signifikant och kliniskt relevant effekt i ED-relaterade parametrar och inga observationer av allvarliga biverkningar. De positiva resultaten, både avseende effekt och säkerhet, stöder fortsatt utveckling av pudafensine med sikte på registrering och lansering i denna patientgrupp som har ett betydande medicinskt behov.

Initiator Pharma reports positive statistically significant and clinically relevant Phase IIb efficacy data with pudafensine

Initiator Pharma A/S, a clinical-stage pharma company, today announced positive results from its Phase IIb clinical trial with pudafensine (IP2015) for the treatment of erectile dysfunction (ED). The study data analysis has demonstrated statistically significant and clinically relevant efficacy in ED-related endpoints and no observations of critical adverse events. The positive results, both regarding efficacy and safety, support further development of pudafensine aiming at registration and launch in this patient group with significant unmet medical need.

INITIATOR PHARMA: Q2 2023 REPORT

Business highlights in Q2 2023In May the Company announced that WHO had selected the International Nonproprietary Name (INN) pudafensine as the official generic name for the company’s patented…

Emission av nya aktier, återköp och försäljning av aktier i samband med långsiktigt incitamentsprogram för 2022

Styrelsen för Initiator Pharma A/S, organisationsnummer (CVR) 37663808, (“Initiator” eller “Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en kapitalanskaffning riktad till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom ramen för det långsiktiga incitamentsprogrammet för 2022 (“LTI2022-programmet”) samt att genomföra ett återköp av aktier i syfte att sälja aktier till styrelsen inom ramen för LTI2022-programmet.

Issuance of new shares, share buyback and sale of shares in connection with long term incentive program for 2022

The Board of Directors of Initiator Pharma A/S, company reg. (CVR) no. 37663808, (“Initiator” or the “Company”) has today resolved to carry out a capital increase directed at members of executive management and key management under the long term incentive program for 2022 (“LTI2022-program”) and to conduct a buyback of shares in order to sell shares to the board of directors under the LTI2022-program.

Initiator Pharma reports dose-dependent significant efficacy of IP2018 in the placebo-controlled Phase IIa clinical trial of Erectile Dysfunction

Initiator Pharma A/S, a life science company developing innovative drugs targeting key unmet medical needs within the central and peripheral nervous system, today announced positive, statistically significant, and dose-dependent clinical observations related to efficacy in psychogenic erectile dysfunction (ED) and no observations of serious or critical adverse events in the Phase IIa clinical trial of IP2018 in patients with mild to moderate ED.

Initiator Pharma rapporterar positiva dosberoende och signifikanta effektdata i den kliniska fas IIa-studien med IP2018

Initiator Pharma A/S, ett bioteknikföretag som utvecklar innovativa läkemedel inriktade mot viktiga ouppfyllda medicinska behov i det centrala och perifera nervsystemet, meddelade idag positiva, statistiskt signifikanta och dosberoende kliniska observationer relaterade till effekt vid erektil dysfunktion (ED), samt att inga allvarliga eller kritiska biverkningar obeserverats i den kliniska fas IIa-studien med IP2018 hos patienter med mild till måttlig ED.