Press Releases

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below.

Q3 report 2018

Financial Highlights Initiator Pharma A/S is a Danish registered company, and is reporting its financial situation in Danish kroner (DKK). Initiator Pharma A/S was registered on May 2, 2016….

Delårsrapport för kv 3 2018

Finansiella höjdpunkter Initiator Pharma A/S är ett danskt företag och upprättar sina finansiella räkenskaper i danska kronor (DKK). Initiator Pharma A/S registrerades den 2 maj 2016….

Initiator Pharma is allocated approximately SEK 12.7 million through exercise of warrants and directed share issue

On November 1st, 2018, the exercise period for series TO 1 warrants in Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma”) ended. In total, 5.462.843warrants of series TO 1 were exercised, which means a subscription rate of 94,4 percent.In order for the company to receive the full financing intended with the exercise of warrants, the Board, with authorization from the 2018 Annual General Meeting, has decided on a directed share issue of 326.451 shares, corresponding to approx. SEK 0,7 million, to Wilhelm Risberg who has been consideration-free guarantee subscriber in the warrant exercise. Initiator Pharma is provided with approx. SEK 12.7 million before issue costs as a result of the warrant exercise and the directed share issue.

Initiator Pharma tillförs cirka 12,7 MSEK genom optionsinlösen och riktad nyemission

Den 1 november 2018 avslutades nyttjandeperioden för Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma”) teckningsoptioner av serie TO 1. Totalt nyttjades 5 462 843 teckningsoptioner av serie TO 1, vilket innebär en teckningsgrad om cirka 94,4 procent. För att bolaget ska erhålla den fulla finansieringen som avsetts med teckningsoptionsnyttjande har styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman, beslutat om en riktad nyemission om 326 451aktier, motsvarande cirka 0,7 MSEK, till Wilhelm Risberg som agerat vederlagsfri garantiåtagare i optionsinlösen. Initiator Pharma tillförs genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 1 samt genom den riktade nyemissionen således totalt cirka 12,7 MSEK före emissionskostnader.