Press Releases

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below.

Initiator Pharma meddelar indikationsutvidgning av båda sina kliniska läkemedelskandidater till kvinnor med sexuell dysfunktion

Initiator Pharma A/S, ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar innovativa läkemedel inriktade mot signifikanta medicinska behov inom centrala och perifera nervsystemet, meddelade idag att bolagets läkemedelskandidater pudafensin och IP2018 båda har visat betydande effekt i prekliniska modeller för kvinnlig sexuell dysfunktion (female sexual dysfunction, FSD). Baserat på resultaten ser företaget över möjligheten att utveckla läkemedelskandidaterna till att, vid sidan om ED, även omfatta FSD.

Initiator Pharma announces indication expansion – clinical drug candidates active in models of female sexual dysfunction

Initiator Pharma A/S, a clinical-stage pharma company developing innovative drugs targeting key unmet medical needs within the central and peripheral nervous system, announced today that the drug candidates, pudafensine and IP2018, have shown significant efficacy in preclinical models for Female Sexual Dysfunction (FSD). Based on the findings, the company is reviewing the potential to extend the clinical indications for the drug candidates to include FSD.

Initiator Pharma announces positive results from pudafensine Phase I pharmacokinetic trial

Initiator Pharma A/S, a clinical-stage pharma company developing innovative drugs targeting key unmet medical needs within the central and peripheral nervous system, announced today that it has obtained positive data from a Phase I drug formulation and pharmacokinetics study in healthy subjects evaluating optimized oral solid dosage forms of pudafensine (IP2015), enabling a smooth and efficient bridging between previous data sets into new future clinical studies for pudafensine.

Initiator Pharma meddelar positiva resultat från farmakokinetisk fas I-studie med pudafensin

Initiator Pharma A/S, ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar innovativa läkemedel inriktade mot viktiga ouppfyllda medicinska behov i det centrala och perifera nervsystemet, meddelade idag att positiva data erhållits från en farmakokinetisk fas I-studie i friska försökspersoner som utvärderar optimerade orala fasta doseringsformuleringar av pudafensin (IP2015) för att möjliggöra en smidig och effektiv överbryggning mellan tidigare studiedata och nya framtida kliniska studier med pudafensin.