Press Releases

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below.

Initiator Pharma har beslutat att inte utnyttja optionen på en läkemedelskandidat inom en icke tillkännagiven smärtindikation

Initiator Pharma A/S, ett läkemedelsbolag i klinisk fas, meddelade idag sitt beslut att inte utnyttja sin exklusiva option på en läkemedelskandidat i fas 2/3 inom en icke tillkännagiven smärtindikation. I och med beslutet upprepar bolaget sitt tidigare uttalande att den befintliga kassan är tillräcklig för att finansiera alla planerade och beslutade aktiviteter till och med år 2024.

Initiator Pharma reports the final analysis of positive efficacy data from the IPTN2021 program Phase I study

Initiator Pharma A/S, a clinical-stage pharma company, announced today that the final dataset and study- report analysis have been obtained in the IPTN2021 program. The IPTN2021 program is a clinical Phase I study in healthy subjects dosed with the drug IP2015 and challenged with a pain-inducing ingredient (capsaicin). The final analysis confirms the statistically significant effects on pain measures that were observed in the analysis of the first data read-out from the study presented in May 2022.

Initiator Pharma rapporterar den slutliga analysen av positiv effektdata i IPTN2021-programmets fas I-studie

Initiator Pharma A/S, ett läkemedelsbolag i klinisk fas, meddelade idag att den slutliga datauppsättningen och studierapportanalysen har erhållits i IPTN2021 programmet. IPTN2021 programmet är en klinisk fas I-studie i friska försökspersoner doserade med läkemedelssubstansen IP2015 och som utsatts för inducerad smärta (capsaicin). Den slutliga analysen bekräftar de statistiskt signifikanta effekterna på smärtmått som observerades i analysen av den första dataavläsningen från studien, presenterad i maj 2022.