Press Releases

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below.

Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 i Initiator Pharma A/S

Nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma”) företrädesemission av units under våren 2018 pågår fram till och med den 1 november 2018. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 30 oktober 2018. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 2,20 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas, nyemitteras 5 789 294 aktier och Initiator Pharma tillförs cirka 12,7 MSEK före emissionskostnader.

Reminder to exercise Initiator Pharma A/S series TO 1 warrants

The subscription period for the series TO 1 warrants issued as part of Initiator Pharma A/S’s (“Initiator Pharma”) rights issue conducted during the spring of 2018 will continue until November 1, 2018. The last day for trading with the series TO 1 warrants is October 30, 2018. Holders of the series TO 1 warrants are entitled to subscribe for one new share for each warrant at a price of SEK 2.20 per share. If all of the series TO 1 warrants are exercised, 5,789,294 new shares are emitted, and Initiator Pharma is allocated approximately SEK 12.7 million before issue costs.

Initiator Pharma väljer plats för kliniska prövningar

Initiator Pharma, ett biotekbolag som utvecklar en ny behandling av Erektil Dysfunktion (ED), kommer att samarbeta med MAC Clinical Research Early Phase MHRA Accredited Unit i Manchester, Storbritannien för att genomföra sin första kliniska prövning för läkemedelskandidaten IPED2015.

Initiator Pharma selects Clinical Site

Initiator Pharma, a Biotech Company developing a novel treatment of Erectile Dysfunction (ED), will be collaborating with MAC Clinical Research Early Phase Unit, an MHRA Accredited Unit in Manchester UK to complete their first clinical trial for drug candidate IPED2015.

Kallelse till årsstämma i Initiator Pharma A/S

TILL AKTIEÄGARNA I INITIATOR PHARMA A/S

I enlighet med § 7 i stadgarna kallas ni härmed till ordinarie bolagsstämma

på INITIATOR PHARMA A/S som hålls den

25 maj 2018 kl. 14.00

på adressen Fredrik Nielsens Vej 2, Bygning 1422, Aarhus universitet,

DK-8000 ÅRHUS C