Press Releases

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below.

Initiator Pharma rapporterar positiva resultat från en 28-dagars toxikologisk studie på minigrisar med sin ledande läkemedels-kandidat IPED2015

PRESSRELEASE

15 december 2017

Initiator Pharma, ett bioteknikföretag som utvecklar en ny behandling av erektil dysfunktion (ED), har framgångsrikt genomfört en 28-dagars in-vivo toxikologisk studie på minigrisar med sin läkemedelskandidat IPED2015, vilket förflyttar utvecklingsprogrammet närmare en klinisk prövningsansökan (CTA) med målet att inleda en klinisk Fas 1-studie nästa år.

Delårsrapport för kv 3 2017

Initiator Pharma, ett bioteknikbolag som utvecklar en ny behandling av erektil dysfunktion. Finansiella höjdpunkter Initiator Pharma A/S är ett danskt företag och upprättar sina finansiella…

Resultat från Initiator Pharma A/S incitamentsprogram

Warrantprogrammet 2017/2020, bestående av maximalt 434.197 warranter enligt beslut från årsstämman den 16 maj 2017, har nu tecknats slut. Warranter har tecknats av anställda, styrelsemedlemmar och seniora konsulter, totalt 7 personer, i enlighet med bilaga 2 till årsstämmans protokoll den 16 maj 2017. Warranter överlåts till programmets deltagare till priset 0,49 SEK per warrant, vilket motsvarar marknadsvärdet enligt extern och oberoende värdering med Black & Scholes-modellen. För dessa warranter gäller intjäningsvillkoren i bilaga 4c till årsstämmans protokoll den 16 maj 2017. Varje tilldelad warrant berättigar till köp av en ny aktie till ett pris per aktie på cirka 4,34 SEK till och med den 30 januari 2020.

Värdefulla och positiva resultat från de första toxikologiska studierna med maximal tolererad dos för läkemedelskandidat IPED2015

De första toxikologiska och toxikokinetiska minigrisstudierna med maximal tolererad dos har nu utförts på RTC i Rom, Italien, under ledning av Initiator Pharmas chefsutvecklare Mikael Thomsen. Erhållna data ligger i linje med observationerna från redan utförda jämförbara studier på råttor, vilket stöder vidareutvecklingen av IPED2015 med målet att inleda kliniska tester 2018.

Halvårsrapport 2017

Finansiella höjdpunkter Initiator Pharma A/S som är ett danskt företag upprättar sina finansiella räkenskaper i danska kronor (DKK). Initiator Pharma A/S registrerades den 2 maj 2016. Således…

Kommuniké från årsstämma i Initiator Pharma A/S

Den 16 maj 2017, hölls årsstämma i Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma”). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet. För detaljerad information om besluten se kallelsen som publicerades den 21 april 2017. (Dansk kommuniké finns på bolagets hemsida ( http://initiatorpharma.com/press-releases-and-news/ ))