Press Releases

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below.

Initiator Pharma ger en uppdatering om sina kliniska program

Initiator Pharma A/S, ett läkemedelsföretag i klinisk fas, lämnade idag en uppdatering av sina kliniska program IPED2015, IP2018 och IPTN2021 för erektil dysfunktion och neuropatisk smärta. Samtliga program fortskrider enligt plan, även om slutgiltig patientinkludering i fas 2a-studien med IP2018 förväntas ske under första delen av 2022.

Artikel i tidskriften Nature ger starkt stöd för dopamins roll för sexuell funktion

Initiator Pharma A/S, ett läkemedelsbolag i klinisk fas, meddelade idag att en aktuell studie som publicerats i den referentgranskade tidskriften Nature, visar att dopaminerga neuroner i hjärnan har betydelse för den sexuella funktionen (1). Resultaten från studien stödjer verkningsmekanismen som används i Intiator Pharmas kliniska program IPED2015- och IP2018 inriktade mot erektil dysfunktion av organiskt respektive psykogent ursprung.

Initiator Pharma erhåller CTA-godkännande för fas I-studie i IPTN2021-programmet för att utvärdera smärtreducerande effekter

Initiator Pharma A/S, ett läkemedelsbolag i klinisk fas, meddelade idag att bolaget har erhållit godkännande för sin CTA-ansökan (Clinical Trial Application) avseende den planerade fas I-studien i IPTN2021-programmet med läkemedelssubstansen IP2015 i friska försökspersoner som utsätts för inducerad smärta (capsaicin).

Initiator Pharma ingår screeningavtal med National Institute on Drug Abuse i USA för att utvärdera anti-beroendeframkallande egenskaper hos prekliniska tillgångar

PRESSMEDDELANDE

September 17 2021

Initiator Pharma A/S, ett life science-företag i klinisk fas, meddelar idag att bolaget har tecknat ett screeningavtal med amerikanska National Institute on Drug Abuse (NIDA) för att undersöka möjligheten att tillhandahålla bättre behandlingar för drogberoende med de prekliniska tillgångarna IPDP2015 och IPNP2015 .

Initiator Pharma: Finansiell kalender för 2021

PRESSMEDDELANDE

1 februari 2021

Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma” eller “Bolaget”) meddelar idag att styrelsen har fastställt den finansiella kalendern för 2021 enligt följande.