Press Releases

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below.

Initiator Pharma rapporterar positiva resultat från en 28-dagars toxikologisk studie på minigrisar med sin ledande läkemedels-kandidat IPED2015

PRESSRELEASE

15 december 2017

Initiator Pharma, ett bioteknikföretag som utvecklar en ny behandling av erektil dysfunktion (ED), har framgångsrikt genomfört en 28-dagars in-vivo toxikologisk studie på minigrisar med sin läkemedelskandidat IPED2015, vilket förflyttar utvecklingsprogrammet närmare en klinisk prövningsansökan (CTA) med målet att inleda en klinisk Fas 1-studie nästa år.

Initiator Pharma reports positive results from the 28 days toxicology study in mini-pigs for its lead drug candidate IPED2015

PRESS RELEASE

15th December, 2017

Initiator Pharma, a biotech company developing a novel treatment of Erectile Dysfunction (ED), has successfully completed an in vivo 28 days toxicology study in mini-pigs for its drug candidate IPED2015, thus moving the development program forward towards the Clinical Trial Application (CTA) and with the aim of initiating a Phase 1 clinical trial next year.

Delårsrapport för kv 3 2017

Initiator Pharma, ett bioteknikbolag som utvecklar en ny behandling av erektil dysfunktion. Finansiella höjdpunkter Initiator Pharma A/S är ett danskt företag och upprättar sina finansiella…

INITIATOR PHARMA publish its Q3 Report 2017

PRESS RELEASE 24 November, 2017 Initiator Pharma A/S, a Danish Biotech Company developing a novel treatment of Erectile Dysfunction (ED). Financial Highlights Initiator Pharma A/S is a Danish…

Resultat från Initiator Pharma A/S incitamentsprogram

Warrantprogrammet 2017/2020, bestående av maximalt 434.197 warranter enligt beslut från årsstämman den 16 maj 2017, har nu tecknats slut. Warranter har tecknats av anställda, styrelsemedlemmar och seniora konsulter, totalt 7 personer, i enlighet med bilaga 2 till årsstämmans protokoll den 16 maj 2017. Warranter överlåts till programmets deltagare till priset 0,49 SEK per warrant, vilket motsvarar marknadsvärdet enligt extern och oberoende värdering med Black & Scholes-modellen. För dessa warranter gäller intjäningsvillkoren i bilaga 4c till årsstämmans protokoll den 16 maj 2017. Varje tilldelad warrant berättigar till köp av en ny aktie till ett pris per aktie på cirka 4,34 SEK till och med den 30 januari 2020.

Result of incentive program in Initiator Pharma A/S

The warrant program 2017/2020, comprising a maximum of 434,197 warrants as resolved at the Annual General Meeting of 16 May 2017, has been fully subscribed. Subscription of warrants have been submitted by employees, board members and key consultants, in total 7 persons, according to Appendix 2 to the AGM protocol from 16 May, 2017. The warrants are transferred to participants at a price of SEK 0.49 per warrant, equivalent to the market value according to an external independent valuation, applying the Black & Scholes model. The warrants are subject to vesting conditions described in Appendix 4c of the AGM protocol from 16 May, 2017. Upon vesting, each warrant entitles subscription of one new share at a price per share of approximately SEK 4.34 on or before 30 January, 2020.