Press Releases

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below.

Initiator Pharma: Nyttjande av teckningsoptioner registrerat hos Erhvervsstyrelsen

PRESSMEDDELANDE

18 december 2020

Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma” eller “Bolaget”) meddelade igår utfallet av optionsinlösen av Bolagets teckningsoptioner av serie TO 2. Registrering av optionsinlösen hos Erhvervsstyrelsen har nu ägt rum och det totala antalet aktier uppgår till 27 381 614 stycken och aktiekapitalet till 2 875 069,47 DKK. Datum för omväxling från interimsaktier till aktier är den 30 december 2020 och nya aktier beräknas att finnas på respektive tecknares konto omkring den 5 januari 2021.

Initiator Pharma: Board and management exercises warrants of series TO 2

Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma” or “the Company”) exercise period for warrants of series TO 2 (“TO 2”) is currently ongoing and it ends on Tuesday, December 15, 2020. The Company can today announce that members of the Board and management has exercised TO 2 for a total amount corresponding to approximately SEK 0.5 million. Among those who have exercised their TO 2 are, among others, the Company’s CEO Claus Olesen and chairman Magnus Persson.

Initiator Pharma: Styrelse och ledning nyttjar teckningsoptioner av serie TO 2

Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma” eller “Bolaget”) nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO 2 (“TO 2”) pågår för närvarande och avslutas på tisdag, den 15 december 2020. Bolaget kan idag meddela att medlemmar i styrelse och ledning har nyttjat TO 2 för totalt motsvarande cirka 0.5 MSEK. Bland de som nyttjar finns bland andra Bolagets VD Claus Olesen och ordförande Magnus Persson.

Initiator Pharma strengthens its management team and initiates its Scientific Clinical Advisory Board

Initiator Pharma A/S, a clinical-stage biotech company, today announced the appointment of Dr. Allan Wehnert as SVP, Head of Clinical and R&D Strategy and Portfolio Management, and the formation of a Scientific and Clinical Advisory Board (SCAB). The strengthening of the clinical expertise is a direct result of Initiator Pharma’s progress in clinical development of the lead assets IPED2015 and IP2018.

Initiator Pharma stärker ledningsgruppen och bildar ett Vetenskapligt råd

Initiator Pharma A/S, ett bioteknikbolag i klinisk fas, meddelade idag att Dr. Allan Wehnert utnämnts till SVP, Head of Clinical and R&D Strategy and Portfolio Management, och att bolaget bildat ett vetenskapligt råd (Scientific Clinical Advisory Board, SCAB). Förstärkningen av expertisen inom klinisk utveckling sker mot bakgrund av Initiator Pharmas framsteg inom utvecklingen av bolagets främsta tillgångar, läkemedelskandidaterna IPED2015 och IP2018.

Initiator Pharma meddelar sista dag för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 (“TO 2”), vilka emitterades i samband med Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma” eller “Bolaget”) företrädesemission av units och riktade emission av units i
juni 2020, pågår fram till 15 december 2020. Sista dagen för handel med TO 2 är imorgon, fredagen den 11 december 202o. Innehavare av TO 2 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Initiator Pharma till en kurs om 4,90 SEK. Vid nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Initiator Pharma cirka 16,4 MSEK före emissionskostnader – kapital som ska användas för att finansiera slutförandet av Bolagets kliniska fas II-studie med läkemedelskandidaten IP2018.