Press Releases

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below.

Initiator Pharma utvidgar sin position till en bredare franchise inom sexuell hälsa och intensifierar affärsutvecklingsarbetet

Initiator Pharma A/S, ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar innovativa läkemedel inriktade mot signifikanta medicinska behov inom centrala och perifera nervsystemet, meddelade idag att bolaget kommer att utvidga sin position till en bredare franchise inom sexuell hälsa, inklusive indikationer för både manlig erektil dysfunktion (ED) och kvinnlig sexuell dysfunktion (female sexual dysfunction, FSD). Initiator Pharma kommer att vara på plats i San Francisco för att presentera bolaget vid affärs- och investerarmöten under den 42:a årliga J.P. Morgan Healthcare-konferensen den 8-11 januari.

Initiator Pharma expands its position to a broader Sexual Health Franchise and intensifies its business development efforts

Initiator Pharma A/S, a clinical-stage pharma company developing innovative drugs targeting key unmet medical needs within the central and peripheral nervous system, announced today that the company will expand the position of the company to a broader Sexual Health Franchise including both male Erectile Dysfunction (ED) and Female Sexual Dysfunction (FSD) indications. Initiator Pharma will be in San Francisco to present the company at business and investor meetings during the 42nd Annual J.P. Morgan Healthcare Conference January 8 to 11.