Press Releases

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below.

Initiator Pharma rapporterar den slutliga analysen av positiv effektdata i IPTN2021-programmets fas I-studie

Initiator Pharma A/S, ett läkemedelsbolag i klinisk fas, meddelade idag att den slutliga datauppsättningen och studierapportanalysen har erhållits i IPTN2021 programmet. IPTN2021 programmet är en klinisk fas I-studie i friska försökspersoner doserade med läkemedelssubstansen IP2015 och som utsatts för inducerad smärta (capsaicin). Den slutliga analysen bekräftar de statistiskt signifikanta effekterna på smärtmått som observerades i analysen av den första dataavläsningen från studien, presenterad i maj 2022.

Sista dag för handel med BTA i Initiator Pharma

Företrädesemissionen till Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma” eller “Bolaget”) har nu registrerats hos det danska bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) kommer att vara den 21 juli 2022 och stoppdag kommer att vara den 25 juli 2022.

Nya aktier har emitterats i en riktad nyemission

Initiator Pharma A/S, org. (CVR) nr. 37663808, (”Initiator” eller ”Bolaget”) har idag genomfört en riktad nyemission till Annika Espander, Bolagets strategisk rådgivare i samband med den nyligen genomförda företrädesemissionen.

Initiator Pharma A/S offentliggör utfall i företrädesemission

Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma” eller “Bolaget”) offentliggör idag utfallet i företrädesemissionen vars teckningstid avslutades den 30 juni 2022 (“Företrädesemissionen”). Utfallet visar att 2 264 182 aktier, motsvarande cirka 41,4 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter (inkl. teckningsförbindelser). Härutöver tecknades 44 683 aktier, motsvarande cirka 0,9 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter. Totalt uppgick teckningen (inkl. teckningsförbindelser) till cirka 42,3 procent av Företrädesemissionen. Således kommer garantiåtagande om 3 154 561 aktier, motsvarande cirka 57,7 procent av Företrädesemissionen, att aktiveras. Initiator Pharma kommer att tillföras cirka 41 MSEK före emissionskostnader. Avräkningsnotor förväntas skickas ut idag, den 5 juli 2022.