Press Releases

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below.

Initiator Pharma erhåller CTA-godkännande för fas I-studie i IPTN2021-programmet för att utvärdera smärtreducerande effekter

Initiator Pharma A/S, ett läkemedelsbolag i klinisk fas, meddelade idag att bolaget har erhållit godkännande för sin CTA-ansökan (Clinical Trial Application) avseende den planerade fas I-studien i IPTN2021-programmet med läkemedelssubstansen IP2015 i friska försökspersoner som utsätts för inducerad smärta (capsaicin).

Utnyttjande i Initiator Pharmas incitamentsprogram

Initiator Pharmas årsstämma den 28 maj 2021 godkände ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI2021) för bolagets nyckelpersoner och styrelsemedlemmar. Enligt detta program bemyndigas styrelsen att…