Press Releases

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below.

Styrelsen beslutar om genomförande av redan kommunicerad riktad emission

Styrelsen för Initiator Pharma A/S (“Initiator” eller “Bolaget”) har idag, den 19 maj 2022, med stöd av bemyndigandet från den nyligen hållna extra bolagsstämman, beslutat att genomföra den riktade emissionen som kommunicerades via ett pressmeddelande den 13 april 2022. Den riktade emissionen tecknades av Linc AB och Adrigo Asset Management AB och tillför Bolaget cirka 20 MSEK före emissionskostnader.

Initiator Pharma har slutfört dosering och sista besöket för samtliga försökspersoner i IPTN2021-programmets fas-I studie för att utvärdera smärtreducerande effekt.

Initiator Pharma A/S, ett läkemedelsbolag i klinisk fas, meddelade idag att samtliga planerade försökspersoner har genomgått det sista besöket i den kliniska delen i IPTN2021-programmets kliniska fas I-studie i friska försökspersoner som utsätts för inducerad smärta (capsaicin).

Styrelsen föreslår en riktad nyemission och fullt garanterad företrädesemission om totalt cirka 61 miljoner kronor för att finansiera sina kliniska program in i början av 2024

Initiator Pharma A/S (”Initiator Pharma” eller ”Bolaget”) meddelar idag att styrelsen har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma (”bolagsstämma”) för att besluta om ett förslag som möjliggör en kapitalisering om totalt cirka 61 miljoner kronor vilket gör det möjligt för bolaget att avancera alla sina kliniska program in i början av 2024. Styrelsens förslag till bolagsstämman är att besluta om en riktad nyemission om cirka 20 miljoner kronor med en lock-up om 90 dagar. Utöver detta kommer en fullt garanterad emission med rättigheter för befintliga aktieägare att delta om cirka 41 Mkr att genomföras. Den riktade nyemissionen riktar sig till långsiktiga investerare och fördelas mellan Linc AB och Adrigo Asset Management AB. Den fullt garanterade emissionen garanteras av Linc AB och Adrigo Asset Management AB. De föreslagna villkoren för såväl den riktade nyemissionen som företrädesemissionen inkluderar en teckningskurs på 7,50 kr per ny aktie. Under förutsättning att bolagsstämman beslutar att godkänna förslaget kommer den riktade emissionen att verkställas direkt efter bolagsstämman. Företrädesemissionen kommer att verkställas så snart prospektet har granskats och godkänts av den danska Finansinspektionen, indikativt i mitten av juni 2022. Grundare och ledning i Initiator Pharma, som representerar cirka 10 procent av Bolagets aktier, har förklarat att de kommer att rösta för den föreslagna finansieringen vid en den extra bolagsstämman. Företrädesemissionen kommer att garanteras fullt ut av investerarna i den riktade nyemissionen. Allmänheten ges även möjlighet att teckna nya aktier i företrädesemissionen. Kallelsen till den extra bolagsstämman är avsedd att publiceras inom de närmaste dagarna.

Initiator Pharma förstärker inom klinisk utveckling – rekryterar Christina Guldberg

Initiator Pharma A/S, ett läkemedelsbolag i klinisk fas, tillkännagav idag utnämningen av Christina Guldberg som Senior Director, Clinical Development and Outcomes Research (Rare Diseases), en ny roll utformad för att stärka bolagets kliniska utveckling och kapacitet inom särläkemedel. Christina Guldberg tillträder sin tjänst den 1 mars.