Press Releases

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below.

Nyemission och riktat aktieåterköp samt försäljning av aktier i samband med det långsiktiga incitamentsprogrammet för 2021

Styrelsen för Initiator Pharma A/S, med organisationsnummer (CVR) 37663808, (“Initiator” eller “Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en ökning av aktiekapitalet riktad till ledande befattningshavare och nyckelpersoner under det långsiktiga incitamentsprogrammet för 2021 (”LTI2021-programmet”) samt att genomföra ett riktat återköp av aktier för att sälja aktier till styrelsens ledamöter under LTI2021-programmet.

Issuance of new shares and directed share buyback, as well as the sale of shares in connection with the long-term incentive program for 2021

The Board of Directors of Initiator Pharma A/S, company reg. (CVR) no. 37663808, (“Initiator” or the “Company”) has today resolved to carry out a capital increase directed at members of executive management and key management under the long term incentive program for 2021 (“LTI2021-program”) and to conduct a directed buyback of shares in order to sell shares to the board of directors under the LTI2021-program.