Press Releases

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below.

Nyemission och riktat aktieåterköp samt försäljning av aktier i samband med det långsiktiga incitamentsprogrammet för 2021

Styrelsen för Initiator Pharma A/S, med organisationsnummer (CVR) 37663808, (“Initiator” eller “Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en ökning av aktiekapitalet riktad till ledande befattningshavare och nyckelpersoner under det långsiktiga incitamentsprogrammet för 2021 (”LTI2021-programmet”) samt att genomföra ett riktat återköp av aktier för att sälja aktier till styrelsens ledamöter under LTI2021-programmet.

Initiator Pharma rapporterar positiva, statistiskt signifikanta och kliniskt relevanta fas IIb-effektdata för pudafensine

Initiator Pharma A/S, ett läkemedelsbolag i klinisk fas, meddelar idag positiva resultat från bolagets kliniska fas IIb-studie med pudafensine (IP2015). Analysen av studiedata har visat statistiskt signifikant och kliniskt relevant effekt i ED-relaterade parametrar och inga observationer av allvarliga biverkningar. De positiva resultaten, både avseende effekt och säkerhet, stöder fortsatt utveckling av pudafensine med sikte på registrering och lansering i denna patientgrupp som har ett betydande medicinskt behov.

Emission av nya aktier, återköp och försäljning av aktier i samband med långsiktigt incitamentsprogram för 2022

Styrelsen för Initiator Pharma A/S, organisationsnummer (CVR) 37663808, (“Initiator” eller “Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en kapitalanskaffning riktad till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom ramen för det långsiktiga incitamentsprogrammet för 2022 (“LTI2022-programmet”) samt att genomföra ett återköp av aktier i syfte att sälja aktier till styrelsen inom ramen för LTI2022-programmet.

Initiator Pharma rapporterar positiva dosberoende och signifikanta effektdata i den kliniska fas IIa-studien med IP2018

Initiator Pharma A/S, ett bioteknikföretag som utvecklar innovativa läkemedel inriktade mot viktiga ouppfyllda medicinska behov i det centrala och perifera nervsystemet, meddelade idag positiva, statistiskt signifikanta och dosberoende kliniska observationer relaterade till effekt vid erektil dysfunktion (ED), samt att inga allvarliga eller kritiska biverkningar obeserverats i den kliniska fas IIa-studien med IP2018 hos patienter med mild till måttlig ED.