Press Releases

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below.

Styrelse och ledning i Initiator Pharma nyttjar optioner

PRESSMEDDELANDE

23 december 2020

Initiator Pharma A/S (INIT) meddelar i dag att personer ut styrelse och ledning nyttjat totalt 324 114 utestående optioner för teckning av nya aktier, vilket innebär att bolaget tillförs cirka 1,3 MSEK. Bolagets antal aktier ökar således med 324 114 stycken och aktiekapitalet ökas därigenom med 34 031,97 DKK.

KORRIGERING i pressmeddelande avseende kallelse till extra bolagsstämma i Initiator Pharma A/S

PRESSMEDDELANDE

18 December 2020

Det pressmeddelande som Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma” eller “Bolaget”) publicerade idag, den 18 december 2020, kl 11:22, innehöll ett skrivfel i “Tillägg 1”, i den tredje paragrafen, där rätt nominellt belopp ska vara 321 160,035 DKK (och alltså inte 321 160 035 DKK vilket felaktigt angavs i tidigare publicerat pressmeddelande). Härutöver ska bemyndigandet vara giltigt till och med den 31 december 2024. Korrekt text i “Tillägg 1” anges nedan.

Kallelse till extra bolagsstämma i Initiator Pharma A/S

PRESSMEDDELANDE

18 December 2020

TILL AKTIEÄGARNA I INITIATOR PHARMA A/S

I enlighet med § 7 i stadgarna kallas ni härmed till extra bolagsstämma

på INITIATOR PHARMA A/S som hålls den

14 januari 2021 kl. 9.00

på adressen Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus, Margrethepladsen 1,

DK-8000 ÅRHUS C

Initiator Pharma erhåller cirka 8,9 MSEK genom nyttande av teckningsoptioner av serie TO 2

Tisdagen den 15 december 2020 avslutades nyttjandeperioden för Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma” eller “Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 2 (“TO 2”). Totalt nyttjades 1 814 278 TO 2. Initiator Pharma tillförs därmed totalt cirka 8,9 MSEK före emissionskostnader. Kapitalet som erhålls i samband med optionslösen möjliggör för Initiator Pharma att slutföra en klinisk fas II-studie med läkemedelskandidaten IP2018 samt tillför Bolaget full finansiering fram till H1 2022.

Initiator Pharma: Formue Nord Markedsneutral A/S nyttjar teckningsoptioner för motsvarande cirka 4,6 MSEK

Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma” eller “Bolaget”) meddelade tidigare idag att personer ur styrelse och ledning i Bolaget nyttjat teckningsoptioner av serie TO 2 (“TO 2”). Initiator Pharma kan nu meddela att den största optionsinnehavaren, Formue Nord Markedsneutral A/S (“Formue Nord”), informerat Bolaget om att Formue Nord nyttjat samtliga innehavda TO 2, till ett belopp motsvarande cirka 4,6 MSEK vilket motsvarar cirka 30 procent av den totala emissionsvolymen.

Initiator Pharma: Första patienten doserad i Initator Pharmas fas 2a-studie med IP2018

Initiator Pharma A/S, ett bioteknikbolag i klinisk fas, meddelade idag att den första patienten har doserats i bolagets kliniska fas 2a-studie med IP2018 för behandling av sexuell dysfunktion. IP2018 är Initiator Pharmas andra läkemedelskandidat i fas 2 och kompletterar läkemedelskandidaten IPED2015, för vilken positiva fas 2a-data i organisk erektil dysfunktion rapporterats tidigare i år. Initiator Pharma har erhållit ett åtagande från den danska Innovationsfonden att stödja den kliniska utvecklingen av IP2018.

Idag inleds nyttjandeperioden för Initiator Pharmas teckningsoptioner av serie TO 2

Idag, den 24 november 2020, inleds nyttjandeperioden för Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma” eller “Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 2, vilka emitterades i samband med Bolagets senaste företrädesemission av units och riktade emission av units. Nyttjandeperioden löper till och med den 15 december 2020. Vid nyttjande av samtliga optioner tillförs Initiator Pharma cirka 16,4 MSEK före emissionskostnader – kapital som ska användas för att finansiera slutförandet av Bolagets kliniska fas II-studie. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare i samband med optionslösen.

Initiator Pharma beviljas anslag från danska Innovationsfonden

Initiator Pharma A/S, ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar en ny behandling av psykogen erektil dysfunktion (ED), meddelade idag att bolaget har erhållit ett åtagande från den danska Innovationsfonden att stödja den kliniska utvecklingen av IP2018. Innobooster-anslaget kommer att finansiera den pågående kliniska fas 2a-studien med IP2018 med upp till 3,8 miljoner danska kronor.