MAC Clinical Research konverterar sin fordran till aktier i Initiator Pharma

Styrelsen för Initiator Pharma A/S, CVR-nr. 37663808, ("Initiator" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en nyemission riktad till MAC Clinical Research Finance Ltd ("MAC") i samband med MAC:s anmälan om konvertering av fordran den 20 februari.

Bolaget och Mac ingick i november 2020 samarbetsavtalet som gav MAC rätt att konvertera sin fordran till aktier i Initiator upp till cirka 23 MSEK till en aktiekurs om 7,5 SEK, motsvarande en premie om mer än 70 procent jämfört med aktiekursen på dagen för avtalets undertecknande, vid slutförandet av en klinisk fas 2b-studie med pudafensine (IPED 2015).

Konverteringen aktiveras av slutförandet av den finala kliniska studierapporten som stöder de tidigare kommunicerade resultaten av analysen av studiedata, att statistiskt signifikant och kliniskt relevant effekt i ED-relaterade parametrar har påvisats och att inga allvarliga biverkningar har observerats. De positiva resultaten avseende effekt och säkerhet stöder fortsatt utveckling av pudafensine med sikte på registrering och lansering i denna patientgrupp med betydande medicinska behov.

”Den kliniska fas 2b-studien med pudafensin för organisk erektil dysfunktion i samarbete med Initiator Pharma har gett solida resultat som pekar på dess effektivitet vid behandling av sjukdomstillståndet. Vårt samarbete med Initiator Pharma under de senaste fyra åren har varit exceptionellt. Samarbetet mellan våra båda organisationer har varit nära med oöverträffat engagemang och expertis, och de robusta kliniska resultaten visar framgången av våra ansträngningar. MAC Clinical Research är glada över att vara aktieägare i Initiator Pharma genom konverteringen och vi ser fram emot att vara en del av bolagets lovande framtidsresa under de kommande åren”, säger Dr Mark Dale, CEO, MAC Clinical Research.

Till följd av ovanstående har Bolagets styrelse idag beslutat att utöka bolagets aktiekapital genom skuldkonvertering av 2 miljoner GBP i samband med att bolaget erhållit anmälan om konvertering från MAC.

Bolagets aktiekapital har ökats med totalt nominellt 321.160,035 DKK fördelat på 3.058.667 aktier ("Nya Aktier"). De Nya Aktierna har emitterats med stöd av styrelsens bemyndigande i artikel 4c i Bolagets bolagsordning. De 3.058.667 Nya Aktierna har tecknats genom skuldkonvertering till ett pris av 5.7 DKK per aktie om nominellt 0,105 DKK. DKK-priset per aktie är baserat på gårdagens officiella DKK/GBP-växelkurs från Danmarks Nationalbank vilken noterades som 870.21 och leder till en total konvertering av skuld motsvarande 17,404,200 DKK.

De Nya Aktierna omfattas av samma rättigheter som befintliga aktier enligt Bolagets bolagsordning och förväntas bli upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market under den befintliga ISIN-koden DK0060775872.

Efter kapitalökningen uppgår det totala nominella värdet av Bolagets aktiekapital till nominellt 5.886.135,405 DKK fördelat på 56.049.861 aktier om nominellt 0,105 DKK vardera motsvarande 56.049.861 röster.

Bolagets uppdaterade bolagsordning kommer att göras tillgänglig på Bolagets hemsida.

Om MAC Clinical Research
MAC Clinical Research är en ledande kontraktsforskningsorganisation (CRO) som äger ett nätverk av dedikerade forskningsanläggningar dedikerade till rekrytering och genomförande av kliniska prövningar. MAC bedriver forskning inom flera terapeutiska områden, inklusive CNS, gastrointestinala störningar, depressiva störningar och mer. MAC har ett omfattande utbud av kliniska kapaciteter för att tillgodose även de mest komplexa prövningarna från fas I till fas IV, samt MHRA-ackrediterade anläggningar för tidig fas och GMP som tillhandahåller interna tjänster inom alla områden av klinisk forskning.

För mer information, besök www.macplc.com