Initiator Pharma har slutfört dosering i fas 2a-studien med IP2018

Initiator Pharma A/S, ett läkemedelsbolag i klinisk fas, meddelade idag att doseringen slutförts av samtliga 24 patienter i bolagets kliniska fas 2a-studie med IP2018. Som tidigare kommunicerats förväntas preliminära resultat i slutet av Q2 2023.

Det primära syftet med studien är att undersöka effekterna av IP2018 på penisstyvhet och tumescens med hjälp av ett visuellt sexuellt stimuleringstest. Fas 2a-studien är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, 3-vägs crossover-studie som undersöker effekt och säkerhet av IP2018 hos unga deprimerade patienter med erektil dysfunktion (ED). Studien genomfördes vid MAC Phase I-enheten i Manchester, Storbritannien. Samtliga 24 patienter har doserats och effekt- och säkerhetsbedömningarna har genomförts som planerat. Dataanalys kommer nu att inledas och preliminära resultat är planerade att presenteras i slutet av andra kvartalet 2023.

“Vi är glada att vi nu har slutfört studien med planerat antal kvalificerade patienter och bedömningar trots de komplikationer med patientrekryteringen vi tidigare upplevt på grund av COVID-19. Det finns ett tydligt medicinskt behov inom psykogen ED och förhoppningsvis kan IP2018 bli ett effektivt läkemedel för dessa patienter. Vi hyser stark tilltro till IP2018:s verkningsmekanism och vi ser fram emot att ta del av de preliminära resultaten”, säger Claus Elsborg Olesen , vd för Initiator Pharma.

IP2018 utvecklas för behandling av psykogen erektil dysfunktion (ED), vilket är oförmågan att uppnå eller bibehålla en erektion under sex på grund av psykologiska faktorer. IP2018 är en unik läkemedelskandidat som skiljer sig från samtliga befintliga antidepressiva läkemedel och läkemedel för ED. Upp till 68 procent av dé patienter som behandlas för allvarlig depression lider av sexuell dysfunktion, vilket visar på ett betydande otillfredsställt medicinskt behov.
IP2018 har potential att hjälpa dessa patienter och avsevärt öka deras livskvalitet. IP2018 breddar inriktningen på Initiator Pharmas projektportfölj, som inkluderar ”first-in-class”-behandlingar för psykogen och organisk ED, IP2018 respektive IP2015.

IP2018
IP2018 är en monoaminåterupptagshämmare som hämmar det synaptiska återupptaget av serotonin, noradrenalin och dopamin. IP2018 hämmar företrädesvis serotonin följt av dopaminåterupptag, medan det har markant mindre effekt på noradrenalinåterupptaget. I djurmodeller för depression och erektil dysfunktion har IP2018 visat både en antidepressiv effekt och positiva effekter på erektil funktion.