Initiator Pharma genomför riktad nyemission till en finansiell rådgivare

Styrelsen i Initiator Pharma A/S, org. (CVR) nr. 37663808, (”Initiator” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en riktad nyemission till en finansiell rådgivare i samband med den nyligen genomförda företrädesemissionen.

Idag har Bolagets aktiekapital ökats med totalt nominellt 34 999,965 DKK fördelat på 333 333 aktier (de ”Nya Aktierna”) om nominellt DKK 0,105 till följd av en riktad nyemission till en av de finansiella rådgivarna i samband med Bolagets nyligen genomförda nyemission. De Nya Aktierna har emitterats utan företrädesrätt för befintliga aktieägare med förbehåll för styrelsens bemyndigande i paragraf 4b i Bolagets bolagsordning.

Kapitalökningen i samband med den privata investerarens teckning av Nya Aktierna uppgår till nominellt 34 999 965 DKK motsvarande 333 333 aktier om nominellt 0,105 DKK. De Nya Aktierna har tecknats genom kontant betalning till en kurs om 7,5 SEK per aktie (motsvarande 5.1825 DKK per aktie), vilket motsvarar teckningskursen i den nyligen genomförda företrädesemissionen och sista betalningsdag för aktierna är 7 dagar från idag. Som ett resultat av detta uppgår bolagets bruttolikvid till totalt 1.7 miljoner DKK. Enligt bestyrelsen återspeglar priset per aktie om 7,5 kronor det aktuella marknadsvärdet.

De Nya Aktierna omfattas av samma rättigheter som befintliga aktier enligt Bolagets bolagsordning och förväntas tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market under den befintliga ISIN-koden DK0060775872 inom några dagar.

Efter kapitalökningen kommer det totala nominella värdet av Bolagets aktiekapital att uppgå till nominellt 4 924 338,4 DKK fördelat på 46 898 461 aktier om nominellt 0,105 DKK vardera motsvarande 46 898 461 röster.

Bolaget kommer att skicka ut ett nytt bolagsmeddelande när kapitalökningen har registrerats hos den danska affärsmyndigheten.