INITIATOR PHARMA: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022

Höjdpunkter under fjärde kvartalet 2022

  • Den 4 oktober offentliggjorde Bolaget utfallet av incitamentsprogrammet “LTI2022” som godkändes av årsstämman den 24 maj 2022.
  • Den 4 november gav Bolaget en uppdatering om sina kliniska program.
  • Den 20 december startade Bolaget en fas 1-farmakokinetikstudie för nya IP2015-formuleringar.
  • Den 23 december meddelade Bolaget att det beslutat att inte utnyttja optionen på en läkemedelskandidat inom en icke tilkännegiven smärtindikation.

Höjdpunkter efter denna rapportperiod

  • Inget att rapportera.

Finansiella höjdpunkter

Fjärde kvartalet (2022-10-01 – 2022-12-31)
Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TDKK
Rörelseresultatet, EBIT uppgick till -6 477 TDKK (-7 280)
Resultat per aktie uppgick till DKK -0.06 (-0.11)
Likvida medel: 39 112 TDKK (34 346)
Soliditet: 72% (92%)
Helåret (2022-01-01 – 2022-12-31)
Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TDKK
Rörelseresultatet uppgick till -41 740 TDKK (-23 072)
Resultat per aktie uppgick till DKK -0.73 (-0.60)

Styrelsen för Initiator Pharma har beslutat att delårsrapporter endast kommer att publiceras på engelska.

Länk till hela rapporten
https://www.initiatorpharma.com/en/investors/reports-and-presentations/