INITIATOR PHARMA: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021

Höjdpunkter i verksamheten under Q4 2021

  • Den 1 oktober publicerades resultatet av det långsiktiga incitamentsprogrammet (”LTI2021”)
  • Den 8 oktober tillkännagavs det villkorade godkännandet för notering på Nasdaq First North Growth Market
  • Den 18 oktober tillkännagavs att en CTA för en fas 1-studie rörande bedömning av smärtreducerande effekter med IP2015 hade lämnats in
  • Den 25 oktober inleddes handeln med Initiator Pharmas aktier på Nasdaq First North Growth Market
  • Den 25 november tillkännagavs godkännandet av CTA för en fas 1-studie rörande bedömning av smärtreducerande effekter med IP2015
  • Den 25 december tillkännagavs en uppdatering av de kliniska programmen

Höjdpunkter i verksamheten efter denna redovisningsperiod

  • Den 20 januari tillkännagavs den första doseringen av friska frivilliga personer i fas 1-studien rörande bedömning av smärtreducerande effekter med IP2015

Finansiella höjdpunkter

Fjärde kvartalet (2021-10-01 – 2021-12-31)
Nettoomsättningen uppgick till 0 TDKK (0)
Rörelseförlust, EBIT var TDKK -7 280 (-2 069)
Resultat per aktie var -0,32 DKK (-0,01)
Helåret (2021-01-01 – 2021-12-31)
Nettoomsättningen uppgick till 0 TDKK (0)
Rörelseförlust, EBIT var TDKK -23 072 (-10 531)
Resultat per aktie var -0,48 DKK (-0,31)
Likvida medel: 34 346 TDKK (13 504)
Soliditet: 65 % (92 %)

Soliditet: eget kapital dividerat med tillgångar.

Länk till hela rapporten
https://www.initiatorpharma.com/en/investors/reports-and-presentations/