Erik Penser Roadshow Malmø

Initiator Pharmas VD Claus Elsborg Olesen presenterar bolaget på Erik Penser Banks Bolagsdag den 31 augusti 2021.