Initiator Pharma A/S publicerar prospekt

Initiator Pharma A/S ("Initiator Pharma" eller "Bolaget") publicerar idag prospektet avseende Bolagets kommande företrädesemission. Prospektet har idag godkänts och registrerats av den danska finansinspektionen och har gjorts tillgängligt på Initiator Pharmas hemsida, www.initiatorpharma.com/investors/prospectuses. Prospektet finns även tillgängligt på Sedermera Corporate Finance ABs (www.sedermera.se) och Nordic Issuing ABs (www.nordic-issuing.se) hemsidor och kommer att göras tillgängligt på den danska finansinspektionens hemsida. Teckningsperioden för företrädesemissionen är 16-30 juni 2022.

Den 31 maj 2022 meddelade Initiator Pharma att styrelsen, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 18 maj 2022, beslutat om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 41 miljoner kronor.

Initiator Pharma meddelar idag att prospektet avseende företrädesemissionen, upprättat av styrelsen, har godkänts och registrerats av den danska finansinspektionen och har gjorts tillgängligt på Initiator Pharmas hemsida, www.initiatorpharma.com/investors/prospectuses, tillsammans med all övrig information relaterad till företrädesemissionen. Prospektet finns även tillgängligt på Sedermera Corporate Finance ABs (www.sedermera.se) och Nordic Issuing ABs (www.nordic-issuing.se) hemsidor. Prospektet kommer också att göras tillgängligt på den danska finansinspektionens hemsida (oam.finanstilsynet.dk).

Teckningssedlar kan erhållas från Nordic Issuing AB:s hemsida i samband med att teckningsperioden inleds.

Indikativ tidsplan för Företrädesemissionen

  • Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter: 8 juni 2022
  • Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter: 9 juni 2022
  • Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen: 10 juni 2022
  • Teckningstid: 16-30 juni 2022
  • Handel med teckningsrätter: 16-27 juni 2022
  • Handel med BTA: 16 juni 2022 till dess att företrädesemissionen har registrerats på DK. Erhvervsstyrelsen, förväntat omkring den 18 juli 2022
  • Information om utfallet i Företrädesemissionen: omkring den 7 juli 2022

Rådgivare
I samband med Företrädesemissionen har Initiator Pharma anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation. Mazanti-Andersen har fungerat som Bolagets danska juridiska rådgivare.

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se